Human papillomavirus

Revideret: 07.04.2017

I Danmark får godt 400 kvinder årligt konstateret cervixcancer, og ca. 130 kvinder dør af sygdommen hvert år. 

Human papillomavirus (HPV) overføres seksuelt og kan forårsage cervixcancer, analcancer, peniscancer, tonsil og pharynxcancer og kondylomer. Dobbelt så mange danskere får HPV-relateret kræft i endetarmsåbningen sammenlignet med for 30 år siden, og der er flere yngre, der får sygdommen. Der findes over 100 typer af HPV-virus, hvoraf mindst 12 typer er cancerfremkaldende, såkaldte højrisikotyper. 

 

Der gives 2 doser HPV-vaccine til piger i alderen 12-13 år og 3 doser fra 14 år og opefter. Denne anbefaling er baseret på, at 2 doser givet til 9-13 årige piger medfører antistof-niveauer, der ikke er lavere end, hvad der opnås efter 3 doser hos kvinder i alderen 14-26 år. 

 

Det er vist, at vaccination med HPV-vaccine i sidstnævnte aldersgruppe kan forebygge udvikling af præmaligne genitale læsioner, præmaligne anale læsioner, cervixcancer og analcancer relateret til specifikke HPV-typer. I alt 70% af tilfælde af cervixcancer skyldes HPV-type 16 eller 18, som både Gardasil® og Cervarix beskytter mod. Gardasil® beskytter endvidere mod HPV-type 6 og 11, som forårsager 90% af tilfælde af kondylomer. Gardasil® 9-vaccinen er blevet godkendt på det danske marked og beskytter udover de nævnte stammer også mod type 31, 33, 45 , 52 og 58. Den forventes at give en beskyttelse på 90% mod HPV-associeret cervixcancer.  

 

Per 1. februar 2016 blev Gardasil® erstattet med Cervarix i det danske børnevaccinationsprogram. Bivirkningsprofilen vurderet ved kliniske studier, og postmarketing indberetninger adskiller sig hidtil ikke væsentlig mellem vaccinerne. 

 

Det anbefales, at der ved vaccination mod HPV ikke skiftes mellem vaccinerne, men at der færdigvaccineres med den vaccine, der blev givet ved første vaccination. 

 

I efterforløbet af omtale i medierne forår/sommer 2013 og igen i 2015 var der et øget fokus på et stort antal indberetninger af ikke-kendte bivirkninger efter HPV-vaccine i Danmark. Mange af disse indberetninger har omfattet uklare sygdomsbilleder, som ikke umiddelbart har kunnet relateres til vaccinen.  

 

Det Europæiske Lægemiddel Agentur (EMA) og WHO har i 2015 vurderet, at der ikke er data, der peger på sammenhæng mellem HPV-vaccinen og syndromerne Postural Orthorstatic Tachycardi Syndrome (POTS) og Chronic Regional Pain syndrome (CRPS), og EMA har ikke fundetr grund til at ændre information om vaccinens anvendelse.  

 

På baggrund af det øgede antal indberetninger og manglende diagnoser, etablerede Danske Regioner i 2015 et center i hver region med henblik på standardiseret udredning og forslag til behandling af patienterne, se Sundhedsstyrelsens nyhed

Henvendelse skal ske til: 

  • Region Hovedstaden: Synkopecentret på Frederiksberg Hospital
  • Region Sjælland: Børneafdelingen på Roskilde Sygehus
  • Region Syddanmark: Børneafdelingen på Odense Universitetshospital
  • Region Midtjylland: Medicinsk ambulatorium, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg
  • Region Nordjylland: Børneafdelingen på Aalborg Universitetshospital.

 

Der er stadig patienter under udredning, men aktuelt er der betydeligt færre ny-henviste. 

 

Vaccinationsdækningen har været markant faldende efter den megen omtale af mulige bivirkninger relateret til HPV vaccine i perioden 2013-2015. Således er kun 37% af piger født i 2002 pr. 27. marts 2017 færdigvaccineret med HPV vaccine. Antallet af indberettede mulige alvorlige indberetninger er faldet markant i løbet af sidste halvdel af 2016.  

Se opgørelse fra SSI og Lægemiddelstyrelsens overvågning af bivirkninger ved HPV-vaccinen

 

Sundhedsstyrelsen henstiller fortsat til, at alle mulige bivirkninger indberettes på www.meldenbivirkning.dk, med alle relevante oplysninger. 

 

Se endvidere Ny videografik om HPV-vaccinen

 

Se endvidere Det danske børnevaccinationsprogram

 

Human papillomavirus hos voksne kvinder

Der findes fire vacciner (Gardasil®, Silgard, Cervarix, Gardasil® 9), som beskytter mod HPV-type 16 og 18, som udgør 70% af de oncogene typer. To af vaccinerne (Gardasil® og Silgard®) beskytter også mod type 6 og 11, som forårsager hovedparten af tilfælde af kondylomer. Gardasil® 9 beskytter yderligere mod typerne 31, 33, 45 , 52 og 58. 

 

Det vides endnu ikke, hvor længe beskyttelsen holder, eller om der på længere sigt er betydende forskelle mellem de forskellige typer vacciner, hvad angår beskyttelse mod cancer.
Vaccination (mod egenbetaling) kan overvejes for kvinder i alderen 18-45 år. 

 

Se endvidere Det danske børnevaccinationsprogram

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Human papillomavirus type 16 L1 protein
Human papillomavirus type 18 L1 protein
Cervarix
GSK Pharma
injektionsvæske, susp. i sprøjte  20+20 mikrogram 1 dosis (0,5 ml)  
Human papillomavirus type 16 L1 protein
Human papillomavirus type 18 L1 protein
Cervarix
GSK Pharma
injektionsvæske, susp. i sprøjte  20+20 mikrogram 1 dosis (0,5 ml) (Orifarm)  
Human papillomavirus type 16 L1 protein
Human papillomavirus type 18 L1 protein
Cervarix
GSK Pharma
injektionsvæske, susp. i sprøjte  20+20 mikrogram 1 dosis (0,5 ml) (Paranova)  
Human papillomavirus type 16 L1 protein
Human papillomavirus type 18 L1 protein
Cervarix
GSK Pharma
injektionsvæske, susp. i sprøjte  20+20 mikrogram 1 dosis (0,5 ml) (EuroPharma)  
Human papillomavirus type 16 L1 protein
Human papillomavirus type 18 L1 protein
Cervarix
GSK Pharma
injektionsvæske, susp. i sprøjte  20+20 mikrogram 10 doser (0,5 ml)  
Human papillomavirus type 16 L1 protein
Human papillomavirus type 18 L1 protein
Cervarix
GSK Pharma
injektionsvæske, susp. i sprøjte  20+20 mikrogram 10 doser (0,5 ml) (Paranova)  
Human papillomavirus type 16 L1 protein
Human papillomavirus type 18 L1 protein
Cervarix
GSK Pharma
injektionsvæske, susp. i sprøjte  20+20 mikrogram 10 doser (0,5 ml)  
Human papillomavirus type 11 L1 protein
Human papillomavirus type 16 L1 protein
Human papillomavirus type 18 L1 protein
Human papillomavirus type 31 L1 protein
Human papillomavirus type 33 L1 protein
Human papillomavirus type 45 L1 protein
Human papillomavirus type 52 L1 protein
Human papillomavirus type 6 L1 protein
Human papillomavirus type 58 L1 protein
Gardasil® 9
MSD
injektionsvæske, susp. i sprøjte  30+40+60+40+20mfl mg 1 stk. (Orifarm)  
Human papillomavirus type 11 L1 protein
Human papillomavirus type 16 L1 protein
Human papillomavirus type 18 L1 protein
Human papillomavirus type 31 L1 protein
Human papillomavirus type 33 L1 protein
Human papillomavirus type 45 L1 protein
Human papillomavirus type 52 L1 protein
Human papillomavirus type 6 L1 protein
Human papillomavirus type 58 L1 protein
Gardasil® 9
MSD
injektionsvæske, susp. i sprøjte  30+40+60+40+20mfl mg 1 stk. (EuroPharma)  
Human papillomavirus type 11 L1 protein
Human papillomavirus type 16 L1 protein
Human papillomavirus type 18 L1 protein
Human papillomavirus type 31 L1 protein
Human papillomavirus type 33 L1 protein
Human papillomavirus type 45 L1 protein
Human papillomavirus type 52 L1 protein
Human papillomavirus type 6 L1 protein
Human papillomavirus type 58 L1 protein
Gardasil® 9
MSD
injektionsvæske, susp. i sprøjte  30+40+60+40+20mfl mg 1 stk.  
Human papillomavirus type 11 L1 protein
Human papillomavirus type 16 L1 protein
Human papillomavirus type 18 L1 protein
Human papillomavirus type 6 L1 protein
Gardasil®
MSD
injektionsvæske, susp.  20+40+40+20 mikrog. 1 stk.  
Human papillomavirus type 11 L1 protein
Human papillomavirus type 16 L1 protein
Human papillomavirus type 18 L1 protein
Human papillomavirus type 6 L1 protein
Silgard
MSD
injektionsvæske, susp.  20+40+40+20 mikrog. 1 stk. (Paranova)  
Human papillomavirus type 11 L1 protein
Human papillomavirus type 16 L1 protein
Human papillomavirus type 18 L1 protein
Human papillomavirus type 6 L1 protein
Silgard
MSD
injektionsvæske, susp.  20+40+40+20 mikrog. 1 stk. (Orifarm)  
Human papillomavirus type 11 L1 protein
Human papillomavirus type 16 L1 protein
Human papillomavirus type 18 L1 protein
Human papillomavirus type 6 L1 protein
Silgard
MSD
injektionsvæske, susp.  20+40+40+20 mikrog. 1 stk. (EuroPharmaDK)  

Referencer

2643. Statens Serum Institut. Ændring af HPV‐vaccinationsprogrammet for 12‐ og 13‐årige piger. EPI-NYT. 2014; uge 28-32, http://www.ssi.dk/pdf.ashx?title=Uge-28-32---2014---EPI-NYT&url=http%3a%2f%2fwww.ssi.dk%2fAktuelt%2fNyhedsbreve%2fEPI-NYT%2f2014%2fUge+28-32+-+2014.aspx%3fpdf%3d1 (Lokaliseret 6. juni 2016)