Human papillomavirus

Revideret: 17.10.2017

I Danmark får omkring 400 kvinder årligt konstateret cervixcancer, og ca. 100 kvinder dør af sygdommen hvert år. 

Human papillomavirus (HPV) overføres seksuelt og kan forårsage cervixcancer, analcancer, peniscancer, tonsil og pharynxcancer og kondylomer. Dobbelt så mange danskere får HPV-relateret kræft i endetarmsåbningen sammenlignet med for 30 år siden, og der er flere yngre, der får sygdommen. Der findes over 100 typer af HPV-virus, hvoraf mindst 12 typer er cancerfremkaldende, såkaldte højrisikotyper. 

 

Der gives 2 doser HPV-vaccine til piger i alderen 12-13 år og 3 doser fra 14 år og opefter. Denne anbefaling er baseret på, at 2 doser givet til 9-13 årige piger medfører antistof-niveauer, der ikke er lavere end, hvad der opnås efter 3 doser hos kvinder i alderen 14-26 år. 

 

Det er vist, at vaccination med HPV-vaccine kan forebygge udvikling af præmaligne genitale læsioner, præmaligne anale læsioner, cervixcancer og analcancer relateret til vaccine-specifikke HPV-typer. I alt 70% af tilfælde af cervixcancer skyldes HPV-type 16 eller 18, som både Gardasil® og Cervarix beskytter mod. Gardasil® beskytter endvidere mod HPV-type 6 og 11, som forårsager 90% af tilfælde af kondylomer. Gardasil® 9-vaccinen beskytter udover de nævnte stammer også mod type 31, 33, 45 , 52 og 58. Den forventes at give en beskyttelse på 90% mod HPV-associeret cervixcancer.  

 

Per 1. februar 2016 blev Gardasil® erstattet med Cervarix, og per 1.november 2017 forventes Gardasil®9 at blive indført i det danske børnevaccinationsprogram. Vedrørende bivirkningsprofilerne vurderet ved kliniske studier og postmarketing indberetninger, så er der indtil videre ikke påvist væsentlige forskelle mellem vaccinerne. 

 

Det anbefales, at der ved vaccination mod HPV ikke skiftes mellem vaccinerne, men at der færdigvaccineres med den vaccine, der blev givet ved første vaccination. Hvis Gardasil® er givet som primær vaccine, og denne ikke er tilgængelig, kan man dog erstatte de manglende doser med Gardasil® 9. 

 

I efterforløbet af omtale i medierne forår/sommer 2013 og igen i 2015 var der et øget fokus på et stort antal indberetninger af ikke-kendte bivirkninger efter HPV-vaccine i Danmark. Mange af disse indberetninger har omfattet uklare sygdomsbilleder, som ikke umiddelbart har kunnet relateres til vaccinen.  

 

Vaccinationsdækningen har været markant faldende efter den megen omtale af mulige bivirkninger relateret til HPV vaccine. Således er kun 37% af piger født i 2002 pr. 27. marts 2017 færdigvaccineret med HPV vaccine. Antallet af indberettede mulige alvorlige indberetninger er faldet markant i løbet af 2017, og antallet er nu næsten tilbage til perioden før 2013. Der er ikke fundet videnskabelig grundlag for at tro, at der er en relation mellem vaccinen og de mange indberettede mulige bivirkninger.  

 

Se opgørelse fra SSI og Lægemiddelstyrelsens overvågning af bivirkninger ved HPV-vaccinen

 

Statens Serum Institut, EPI-NYT, uge 39 2017

 

Sundhedsstyrelsen henstiller fortsat til, at alle mulige bivirkninger indberettes på www.meldenbivirkning.dk, med alle relevante oplysninger. 

 

Se endvidere Ny videografik om HPV-vaccinen

 

Se endvidere Det danske børnevaccinationsprogram

 

Human papillomavirus hos voksne kvinder

Der findes fire vacciner (Gardasil®, Silgard, Cervarix, Gardasil® 9), som beskytter mod HPV-type 16 og 18, som udgør 70% af de oncogene typer. To af vaccinerne (Gardasil® og Silgard®) beskytter også mod type 6 og 11, som forårsager hovedparten af tilfælde af kondylomer. Gardasil® 9 beskytter yderligere mod typerne 31, 33, 45 , 52 og 58. 

 

Det vides endnu ikke, hvor længe beskyttelsen holder, eller om der på længere sigt er betydende forskelle mellem de forskellige typer vacciner, hvad angår beskyttelse mod cancer. Det antages dog, at der en sammenhæng mellem omfanget af beskyttelsen mod HPV og beskyttelsen mod cancer.
Vaccination (mod egenbetaling) kan overvejes for kvinder i alderen 18-45 år. 

 

Se endvidere Det danske børnevaccinationsprogram

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Human papillomavirus type 16 L1 protein
Human papillomavirus type 18 L1 protein
Cervarix
GSK Pharma
injektionsvæske, susp. i sprøjte  20+20 mikrogram 1 dosis (0,5 ml)  
Human papillomavirus type 16 L1 protein
Human papillomavirus type 18 L1 protein
Cervarix
GSK Pharma
injektionsvæske, susp. i sprøjte  20+20 mikrogram 1 dosis (0,5 ml) (Orifarm)  
Human papillomavirus type 16 L1 protein
Human papillomavirus type 18 L1 protein
Cervarix
GSK Pharma
injektionsvæske, susp. i sprøjte  20+20 mikrogram 1 dosis (0,5 ml) (Paranova)  
Human papillomavirus type 16 L1 protein
Human papillomavirus type 18 L1 protein
Cervarix
GSK Pharma
injektionsvæske, susp. i sprøjte  20+20 mikrogram 1 dosis (0,5 ml) (EuroPharma)  
Human papillomavirus type 16 L1 protein
Human papillomavirus type 18 L1 protein
Cervarix
GSK Pharma
injektionsvæske, susp. i sprøjte  20+20 mikrogram 10 doser (0,5 ml)  
Human papillomavirus type 16 L1 protein
Human papillomavirus type 18 L1 protein
Cervarix
GSK Pharma
injektionsvæske, susp. i sprøjte  20+20 mikrogram 10 doser (0,5 ml) (Paranova)  
Human papillomavirus type 16 L1 protein
Human papillomavirus type 18 L1 protein
Cervarix
GSK Pharma
injektionsvæske, susp. i sprøjte  20+20 mikrogram 10 doser (0,5 ml)  
Human papillomavirus type 11 L1 protein
Human papillomavirus type 16 L1 protein
Human papillomavirus type 18 L1 protein
Human papillomavirus type 31 L1 protein
Human papillomavirus type 33 L1 protein
Human papillomavirus type 45 L1 protein
Human papillomavirus type 52 L1 protein
Human papillomavirus type 6 L1 protein
Human papillomavirus type 58 L1 protein
Gardasil® 9
MSD
injektionsvæske, susp. i sprøjte  30+40+60+40+20mfl mg 1 stk. (2care4)  
Human papillomavirus type 11 L1 protein
Human papillomavirus type 16 L1 protein
Human papillomavirus type 18 L1 protein
Human papillomavirus type 31 L1 protein
Human papillomavirus type 33 L1 protein
Human papillomavirus type 45 L1 protein
Human papillomavirus type 52 L1 protein
Human papillomavirus type 6 L1 protein
Human papillomavirus type 58 L1 protein
Gardasil® 9
MSD
injektionsvæske, susp. i sprøjte  30+40+60+40+20mfl mg 1 stk. (Orifarm)  
Human papillomavirus type 11 L1 protein
Human papillomavirus type 16 L1 protein
Human papillomavirus type 18 L1 protein
Human papillomavirus type 31 L1 protein
Human papillomavirus type 33 L1 protein
Human papillomavirus type 45 L1 protein
Human papillomavirus type 52 L1 protein
Human papillomavirus type 6 L1 protein
Human papillomavirus type 58 L1 protein
Gardasil® 9
MSD
injektionsvæske, susp. i sprøjte  30+40+60+40+20mfl mg 1 stk. (EuroPharma)  
Human papillomavirus type 11 L1 protein
Human papillomavirus type 16 L1 protein
Human papillomavirus type 18 L1 protein
Human papillomavirus type 31 L1 protein
Human papillomavirus type 33 L1 protein
Human papillomavirus type 45 L1 protein
Human papillomavirus type 52 L1 protein
Human papillomavirus type 6 L1 protein
Human papillomavirus type 58 L1 protein
Gardasil® 9
MSD
injektionsvæske, susp. i sprøjte  30+40+60+40+20mfl mg 1 stk.  
Human papillomavirus type 11 L1 protein
Human papillomavirus type 16 L1 protein
Human papillomavirus type 18 L1 protein
Human papillomavirus type 6 L1 protein
Gardasil®
MSD
injektionsvæske, susp.  20+40+40+20 mikrog. 1 stk.  
Human papillomavirus type 11 L1 protein
Human papillomavirus type 16 L1 protein
Human papillomavirus type 18 L1 protein
Human papillomavirus type 6 L1 protein
Silgard
MSD
injektionsvæske, susp.  20+40+40+20 mikrog. 1 stk. (Paranova)  
Human papillomavirus type 11 L1 protein
Human papillomavirus type 16 L1 protein
Human papillomavirus type 18 L1 protein
Human papillomavirus type 6 L1 protein
Silgard
MSD
injektionsvæske, susp.  20+40+40+20 mikrog. 1 stk. (Orifarm)  
Human papillomavirus type 11 L1 protein
Human papillomavirus type 16 L1 protein
Human papillomavirus type 18 L1 protein
Human papillomavirus type 6 L1 protein
Silgard
MSD
injektionsvæske, susp.  20+40+40+20 mikrog. 1 stk. (EuroPharmaDK)  

Referencer

2643. Statens Serum Institut. Ændring af HPV‐vaccinationsprogrammet for 12‐ og 13‐årige piger. EPI-NYT. 2014; uge 28-32, http://www.ssi.dk/pdf.ashx?title=Uge-28-32---2014---EPI-NYT&url=http%3a%2f%2fwww.ssi.dk%2fAktuelt%2fNyhedsbreve%2fEPI-NYT%2f2014%2fUge+28-32+-+2014.aspx%3fpdf%3d1 (Lokaliseret 6. juni 2016)