Mæslinger

Revideret: 02.03.2017

Mæslinger forårsages af morbillivirus. Epidemier af mæslinger forekom tidligere hvert 3. år, men sygdommen er efter indførelse af vaccination blevet sjælden i Danmark. Udbrud forekommer dog stadig i Europa på grund af utilstrækkelig vaccinationstilslutning, og mæslinger forekommer endemisk i mange lavindkomstlande. Virus er meget smitsomt og overføres såvel dråbe- som luftbårent. I 2011 var der et udbrud af mæslinger i Danmark, hvor der blev påvist 84 mæslingetilfælde, men siden har der kun været enkelte tilfælde. Inden indførelse af mæslingevaccination i Danmark i 1987 var mortaliteten 1:10.000.  

Vaccinationsdækningen i Danmark er under 90% for MFR2, hvilket er problematisk, da tilslutningen skal være mindst 95 % til begge vaccinationer for at opnå tilstrækkelig herd immunity i populationen til, at de sidste 5 % også er beskyttede.  

 

Se endvidere Det danske børnevaccinationsprogram

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD