Influenza (vaccination)

Revideret: 11.06.2020

Influenza skyldes infektion med influenza A-, B- og i sjældne tilfælde C-virus. Smitte sker direkte eller indirekte via små dråber fra luftvejssekret. Symptomernes sværhedsgrad afhænger af influenzatype, type-C har det mildeste forløb.  

Influenzavirus varierer fra år til år. Influenza A og B kan medføre sæsoninfluenza/epidemier, men det er kun influenza A, der kan forårsage pandemier. Der findes kun to forskellige influenza B-stammer, B/yamagata og B/victoria. Mens influenzasæsonen i Danmark typisk er fra november til april, er den på den sydlige halvkugle fra april til oktober. Det skal understreges, at der i troperne og subtroperne er influenzaaktivitet hele året. WHO kommer årligt med anbefalinger om, hvilke influenzastammer der skal være indeholdt i sæsonens influenzavacciner. 

 

De influenzavacciner, som anvendes i Danmark, indeholder overfladeantigener (hæmagglutinin og neuraminidase) fra formalininaktiveret influenza A- og influenza B-virus, som er dyrket i befrugtede hønseæg. Der er tidligere anvendt 3-valente inaktiverede vacciner indeholdende to influenza A-stammer og én influenza B-stamme, men fra sæsonen 2019/20 vil der alene blive tilbudt 4-valente inaktiverede influenzavacciner til alle risikogrupper. 4-valente vacciner indeholder to influenza A-stammer og to B-stammer. De beskytter således mod begge influenza B-typer. De anvendte stammer svarer år for år til WHO´s anbefalinger. Influenzavacciner er ikke 100% effektive. Yngre raske mennesker kan regne med at være beskyttet i 50-70% af de tilfælde, hvor de bliver udsat for smitte. Ældre er kun beskyttet i 30-50% af tilfældene, men influenzavaccination beskytter mod alvorlige følgesygdomme, hospitalsindlæggelse og dødsfald. Et nyt dansk registerstudie viser, at vaccination af gravide udover at beskytte de gravide mod influenza også beskytter spædbørnene op til 6 måneders-alderen mod influenza (4748). Beskyttelsen varierer dog med, hvor god overensstemmelse der er mellem vaccinestammerne og de cirkulerende influenzastammer. Beskyttelsen indtræder cirka to uger efter vaccination. Beskyttelsen varer 3-6 måneder, så vaccination hvert år er nødvendig. Voksne og børn over 8 år skal have én dosis s.c. eller i.m. Børn i alderen 6 mdr. til og med 8 år, som ikke tidligere er influenzavaccineret, bør have to vaccinationer med mindst fire ugers interval. Børn i alderen 6 mdr. til og med 35 mdr. vaccineres med halv dosis af vaccinen. 

 

Ifølge Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper 2019 har følgende personer med bopæl i Danmark ret til gratis influenzavaccination: 

 • Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter lægelig vurdering:
  • kroniske lungesygdomme
  • hjerte-kar-sygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  • diabetes 1 eller diabetes 2
  • medfødt eller erhvervet immundefekt
  • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • kronisk lever- og nyresvigt
  • andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige (vejledende BMI > 40) efter lægelig vurdering
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter (medfødt eller erhvervet immundefekt) kan efter lægelig vurdering tilbydes vaccination. Ved hustandskontakter forstås medlemmer af husstanden samt personer med lignende tæt kontakt.

 

Raske, der ønsker at beskytte sig mod influenza, kan tilbydes vaccination for egen regning.  

 

De hyppigste bivirkninger er lokal reaktion på indstiksstedet og mindre hyppigt feber, utilpashed, kulderystelser og træthed, som typisk forsvinder i løbet af 1-2 dage. De inaktiverede influenzavacciner medfører ikke influenzasygdom. Personer, der er overfølsomme over for hønseæg/kyllingeprotein eller andre af hjælpestofferne, og hvor tidligere reaktion var af anafylaktoid karakter, bør ikke vaccineres. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Influenzavirusantigener (4-valent) Influvactetra®
Mylan
injektionsvæske, susp. i sprøjte   10 stk.  
Influenzavirusantigener (4-valent) Vaxigriptetra
Sanofi
injektionsvæske, susp. i sprøjte   1 stk.  
Influenzavirusantigener (4-valent) Vaxigriptetra
Sanofi
injektionsvæske, susp. i sprøjte   10 stk.  

Referencer

4748. Mølgaard-Nielsen D, Fischer TK, Krause TG et al. Effectiveness of maternal immunization with trivalent inactivated influenza vaccine in pregnant women and their infants. J Intern Med. 2019; 286(4):469-80, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31259452 (Lokaliseret 1. november 2019)