Influenza (vaccination)

Revideret: 31.01.2017

Influenza skyldes infektion med influenza A- eller influenza B-virus, som smitter luftbåren. Influenzavirus varierer fra år til år. Hvor begge influenzatyper kan medføre sæsoninfluenza/epidemier, er det kun influenza A, der kan forårsage verdensomspændende pandemier. Mens influenzasæsonen i Danmark typisk er fra november til april, er den på den sydlige halvkugle fra april til oktober. Det skal understreges, at der i troperne og subtroperne er influenzaaktivitet hele året. WHO kommer årligt med anbefalinger om, hvilke influenzastammer der skal være indeholdt i sæsonens influenzavacciner. 

 

De to influenzavacciner, som anvendes i Danmark, indeholder antigener fra formalininaktiveret influenza A- og influenza B-virus, som er dyrket i befrugtede hønseæg. Vaccinerne indeholder to influenza A-stammer og en influenza B-stamme. De anvendte stammer svarer år for år til WHO´s anbefalinger. Yngre raske mennesker kan regne med at være beskyttet i 70-90% af de tilfælde, hvor de bliver udsat for smitte. Ældre er kun beskyttet i cirka 60% af tilfældene, men beskyttelsen mod alvorlige følgesygdomme, hospitalsindlæggelse og dødsfald er noget højere. Beskyttelsen varierer dog med, hvor god overensstemmelse der er mellem vaccinestammerne og de cirkulerende influenzastammer. Beskyttelsen indtræder cirka to uger efter vaccination. Beskyttelsen varer kun i godt 6 måneder, så vaccination hvert år er nødvendig. Voksne og børn over 8 år skal have én dosis s.c. eller i.m. Børn i alderen 6 mdr. til og med 8 år, som ikke tidligere er influenzavaccineret, bør have to vaccinationer med mindst fire ugers interval. Børn i alderen 6 mdr. til og med 35 mdr. vaccineres med halv dosis af vaccinen. 

 

Ifølge Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper af 9. september 2016 har følgende personer med bopæl i Danmark ret til gratis influenzavaccination: 

 • Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter lægelig vurdering:
  • kroniske lungesygdomme
  • hjerte-karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  • diabetes 1 eller diabetes 2
  • medfødt eller erhvervet immundefekt
  • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • kronisk lever- og nyresvigt
  • andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige (vejledende BMI > 40) efter lægelig vurdering
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter (medfødt eller erhvervet immundefekt) efter lægelig vurdering.

 

Raske, der ønsker at beskytte sig mod influenza, kan tilbydes vaccination for egen regning.  

 

Feber, utilpashed, kulderystelser og træthed er almindelige reaktioner, som typisk forsvinder i løbet af 1-2 dage. De inaktiverede influenzavacciner medfører ikke influenzasygdom. Personer, der er overfølsomme over for hønseæg/kyllingeprotein eller andre af hjælpestofferne, og hvor tidligere reaktion var af anafylaktoid karakter, bør ikke vaccineres. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Influenzavirusantigener Influvac®
BGP Products
injektionsvæske, susp. i sprøjte   10 stk.  
Influenzavirusantigener Vaxigrip®
sanofi
injektionsvæske, susp. i sprøjte   1 engangssprøjte a 0,5 ml  
Influenzavirusantigener Vaxigrip®
sanofi
injektionsvæske, susp. i sprøjte   10 engangssprøjter a 0,5 ml