Pneumokok

Revideret: 01.11.2019

Pneumokokker, Streptococcus pneumoniae, er den hyppigste årsag til samfundserhvervet pneumoni (CAP). Mindre alvorlige, men hyppige pneumokokinfektioner er akut otitis media (AOM) og sinuitis.
De alvorligste sygdomme, der forårsages af denne bakterieart, er pneumokokmeningitis og pneumokoksepsis, som er omfattet af begrebet invasiv pneumokoksygdom (IPS). Nogle personer har forhøjet risiko for IPS, fx. børn under 2 år, personer uden milt eller uden miltfunktion samt ældre over 64 år med kroniske medicinske sygdomme. Pneumokokker forekommer naturligt på slimhinderne i næse og svælg som en såkaldt bærertilstand hos raske mennesker i alle aldre overalt i verden, men det er primært spædbørn, der er bærere. De opdeles i serotyper efter sammensætningen af kapselpolysaccharidet. Der kendes på nuværende tidspunkt over 90 forskellige serotyper. 

 

Vaccination mod pneumokokker blev indført i det danske børnevaccinationsprogram i 2007 for at beskytte spædbørn mod IPS. Initielt med en konjugeret pneumokokvaccine mod syv serotyper (PCV7), som siden 2013 er erstattet af en 13-valent vaccine (PCV13). Dette har betydet, at forekomsten af IPS hos børn < 2 år er faldet med 71% og hos ældre > 65 år med 20%. Desuden anbefales vaccination mod pneumokokker til visse risikogrupper. 

 

Der anvendes i Danmark to forskellige slags pneumokokvacciner, konjugerede og ikke-konjugerede, til forbyggelse af IPS. PPV23 er en polysaccharidvaccine, som dækker 23 pneumokokserotyper. Vaccinen beskytter primært mod IPS hos immunkompetente voksne, men giver også en vis beskyttelse mod pneumokokpneumoni forårsaget af vaccine serotyper. I 2017 var andelen af serotyper, der er dækket af PPV23, 73 % af IPS-tilfælde blandt personer over 64 år. Prevenar 13® (PCV13) er en konjugeret polysaccharidvaccine og danner dermed immunologisk hukommelse, som beskytter mod 13 kapseltyper. PCV13 giver 45 % (14-65%) beskyttelse mod pneumokokpneumoni med vaccinetype hos personer > 65 år. Indførelse af PCV13 i børnevaccinationsprogrammet har medført, at andelen af serotyper, der er dækket af PCV13, i 2017 var faldet til 12 % af IPS-tilfælde blandt personer over 64 år (4746) (4747)

 

Statens Serum Institut har udarbejdet en rapport om pneumokokvaccination af risikogrupper med forhøjet risiko for invasiv pneumokoksygdom (IPS) uden for børnevaccinationsprogrammet (2747). Sundhedsstyrelsen yder tilskud til pneumokokvaccination med PPV23 og PCV13, såkaldt klausuleret tilskud, til visse risikogrupper. Klausul for PCV13 er nyligt udvidet til at omfatte patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) over 65 år og/eller FEV1 under 40 % af forventet (4746)

Grupper med forhøjet risiko for IPS, som ikke er omfattet af Sundhedsstyrelsens bestemmelser om klausuleret tilskud, er ikke omfattet af noget vaccinationsprogram, og eventuel vaccination er derfor for egen regning. 

 

Det anbefales, at personer over 65 år tilhørende en risikogruppe vaccineres med både PCV13 og PPV23 for at give den bredeste og længstvarende beskyttelse. De, der ikke tidligere er vaccineret med PPV23, gives en dosis PCV13 efterfulgt af en dosis PPV23 8 uger herefter. Personer, der tidligere er vaccineret med PPV23, anbefales en dosis PCV13 minimum et år efter PPV23. Der er særlige regimer for udvalgte risikogrupper. Raske over 65 år anbefales alene vaccineret med PPV23 (4746).
Antistofniveauet efter brug af PPV23 er tilbage til præ-vaccinationsniveau efter 5-10 år, men der er dog en betydelig individuel variation i beskyttelsens varighed. Behovet for revaccination med en efterfølgende dosis PCV13 er ikke fastlagt. Generelt kan revaccination foretages 10 år efter primærvaccination uden forudgående antistofmåling. Der kan hos visse risikogrupper være behov for revaccination tidligere, men dette bør ske efter forudgående antistofmåling. Personer med usikker vaccinationsstatus bør få målt antistoffer før eventuel vaccination.  

 

Ud over allergi over for indholdsstoffer og hjælpestoffer, samt tidligere alvorlige bivirkninger fra vaccinen er der ingen kontraindikationer. Almindelige bivirkninger som rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed og feber forekommer hyppigt og er ikke kontraindikation for fremtidige pneumokokvaccinationer. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
23-valente pneumokokpolysaccharider Pneumokok Polysaccharid "Paranova"
Parallelimport
injektionsvæske, opl.   1 stk.  
23-valente pneumokokpolysaccharider Pneumovax
MSD
injektionsvæske, opl.   1 stk.  
23-valente pneumokokpolysaccharider Pneumovax
MSD
injektionsvæske, opl.   1 stk.  
23-valente pneumokokpolysaccharider Pneumovax
MSD
injektionsvæske, opl. i sprøjte   1 stk. (2 separate kanyler)  
13-valente konjugerede pneumokokpolysaccharider Prevenar 13®
Pfizer
injektionsvæske, susp.   0,5 ml  
13-valente konjugerede pneumokokpolysaccharider Prevenar 13®
Pfizer
injektionsvæske, susp.   0,5 ml (2care4)  
13-valente konjugerede pneumokokpolysaccharider Prevenar 13®
Pfizer
injektionsvæske, susp.   0,5 ml (Paranova)  
13-valente konjugerede pneumokokpolysaccharider Prevenar 13®
Pfizer
injektionsvæske, susp.   0,5 ml (Orifarm)  
13-valente konjugerede pneumokokpolysaccharider Prevenar 13®
Pfizer
injektionsvæske, susp.   10 x 0,5 ml  

Referencer

4746. Statens Serum Institut. Personer med særlig risiko for invasiv pneumokoksygdom. SSI. 2019; , https://www.ssi.dk/vaccinationer/risikogrupper/invasiv-pneumokoksygdom (Lokaliseret 31. oktober 2019)

 

4747. ecdc. Annual Epidemiological Report for 2016 - Invasive pneumococcal disease. ecdc. 2016; , https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/AER_for_2016-invasive-pneumococcal-disease_0.pdf (Lokaliseret 31. oktober 2019)

 

2747. Statens Serum Institut. Pneumokokvaccination uden for børnevaccinationsprogrammet i Danmark. 2014; , https://www.ssi.dk/-/media/arkiv/indhold/dk-dansk/vaccination/risikogrupper/pneumokokvaccination-uden-for-brnevaccinationsprogrammet-i-danmark-v13.pdf?la=dah (Lokaliseret 24. juli 2019)