Meningitis / meningokoksygdom

Revideret: 31.01.2017

Meningokok sepsis eller -meningitis skyldes primært Neisseria meningitidis serotype A, B, C, W135 eller Y. Antallet af anmeldte tilfælde i Danmark er < 50 om året, med serotype B og -C som de hyppigste. Omkring 8 % af jordens befolkning er asymptomatiske bærere af meningokokken i næsen og svælget. Smitte sker ved direkte kontakt eller dråbesmitte og kræver således tæt kontakt med en bærer. Inkubationstiden er kort, 2-10 døgn, og en livstruende infektion med svær sepsis og dissemineret intravaskulær koagulation (DIC) kan udvikles i løbet af få timer. Selv behandlet er dødeligheden 10-15%. 

 

Vaccinerne er baseret på oprensede polysaccharidkapsler. De tetravalente konjugerede vacciner har erstattet de tidligere rene polysaccharidvacciner. Vaccinerne beskytter både mod invasiv meningokoksygdom og udvikling af bærertilstand for serogruppe A, C, W135 og Y. Til voksne og børn > 1 år gives én dosis (0,5 ml) i.m. (Nimenrix® er registreret til brug fra 1 år og Menveo® fra 2 år), mens børn i alderen 2 mdr.-1 år kan primærvaccineres med to doser à 0,5 ml givet med én måneds interval. Varighed af beskyttelsen er 5 år. Behovet for boosterdosis er ikke fastlagt, men bør overvejes til personer, der fortsat er i risiko for invasiv meningokoksygdom med vaccinetyperne mere end 1 år efter seneste vaccination. Fraset allergi mod indholdsstoffer er der ingen kontraindikationer mod vaccination. 

 

Der anbefales vaccination af husstandskontakter og evt. andre med tæt kontakt til patienter med meningokoksygdom, forårsaget af gruppe A, C, W135 eller Y (vaccination tilbydes den samme personkreds, som har modtaget antibiotikaprofylakse). Der anbefales rutinemæssigt vaccination af patienter med komplement defekt eller aspleni. Der er krav om vaccination af pilgrimsrejsende til Mekka. Vaccination anbefales af udstationerede i højendemiske områder, langtidsrejsende i det såkaldte meningitisbælte i Afrika, især i perioden december-juni og med forventet nærkontakt med lokalbefolkningen, rejsende til områder med aktuel eller nylig overstået epidemi, studerende, der skal til udlandet (USA, England og Australien) og bo på college. 

 

Såfremt der alene er behov for beskyttelse mod gruppe C-meningokokker, er den monovalente konjugerede vaccine at foretrække. 

 

En ny multikomponent proteinvaccine, Bexsero, som indeholder tre meningokokproteiner NHBA (Neisseria heparinbindende antigen), NadA (Neisserial adhesin A) og fHbp (faktor H-bindende protein) samt meningokok gruppe B ydre membran vesikler (Outer Membrane Vesicles), er godkendt til forebyggelse af infektion med Neisseria meningitidis gruppe B for individer > 2 måneder. Denne vaccine vil fremover blive tilbudt som postekspositionsprofylaktisk vaccine til personer, som har været nære kontakter til en person med gruppe B meningokoksygdom, men den kan også rekvireres fra Statens Serum Institut til andre patientgrupper. Vaccinen kræver udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Meningokokoligosaccharid gruppe C , Meningokokoligosaccharid gruppe W135 , Meningokokoligosaccharid gruppe Y , Meningokokoligosaccharid gruppe A Menveo
GSK Pharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,5 ml 1 sæt
Meningokokoligosaccharid gruppe C , Meningokokoligosaccharid gruppe W135 , Meningokokoligosaccharid gruppe Y , Meningokokoligosaccharid gruppe A Menveo
GSK Pharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,5 ml 1 sæt
Meningokokpolysaccharid gruppe W135 , Meningokokpolysaccharid gruppe Y , Meningokokpolysaccharid gruppe A , Meningokokpolysaccharid gruppe C Nimenrix
Pfizer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 5+5+5+5 mikrogram 1 dosis
Meningokokpolysaccharid gruppe C NeisVac-C
Pfizer
injektionsvæske, susp. i sprøjte 10 mikrogram/dosis 0,5 ml
Meningokokprotein B Bexsero
GSK Pharma
Injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte. 1 dosis