Gå til toppen af siden...

Nyheder

Revisionsdato: 2015.06.08
Antibiotika app - nu også til Android
Pro.medicin.dk Antibiotika-app er nu også udkommet i en gratisversion til Android

Søg efter præparater/
indholdsstoffer

>medicin.dk Copyright © 2011 DLI A/S

Surlid®

ATC-kode

J01FA06

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 150 mg eller 300 mg roxithromycin. 

Anvendelsesområder

Infektioner forårsaget af roxithromycinfølsomme bakterier, fx: 

 • øvre- og nedre luftvejsinfektioner
 • hud- og bindevævsinfektioner
 • infektioner med:
  • Chlamydia sp.
  • Chlamydophila sp.
  • Mycoplasma sp.
  • Legionella sp.

Doseringsforslag

Voksne og børn > 40 kg. 300 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser. 

  

Bemærk: 

 • Ved alvorlig leverinsufficiens skal dosis halveres.
 • Dosis bør indtages før et måltid.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 40 kg.

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • AV-blok, arytmier eller forlænget QT-interval
 • Nedsat leverfunktion
 • Regelmæssig kontrol af nyre- og leverfunktion samt blodværdier ved behandling > 14 dage.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%)Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%)Eosinofili.
Svimmelhed.
Erythema multiforme.
Tinnitus.
Ukendt hyppighedClostridium difficile colitis, Hepatitis, Pancreatitis, Pseudomembranøs colitis.
Bronkospasme, Forlænget QT-interval, Torsades de pointes-takykardi.
Agranulocytose, Trombocytopeni.
Hallucinationer, Konfusion.
Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Angioødem.
Høretab.

Ved langtidsbehandling kan der forekomme superinfektioner med resistente bakterier eller svampe. 

Interaktioner

 • Roxithromycin kan øge virkningen af sekalealkaloider med risiko for ergotisme. Kombinationen er kontraindiceret.
 • Roxithromycin virker in vitro antagonistisk på den baktericide effekt af penicilliner og cefalosporiner.
 • Kan muligvis øge koncentrationen af pimozid, og kombinationen er kontraindiceret.
 • Kan muligvis øge koncentrationen af digoxin, og dosistilpasning af digoxin kan være nødvedig.
 • Kan øge koncentrationen og dermed virkningen af midazolam.
 • Ved samtidig brug af statiner er der risiko for muskelrelaterede bivirkninger, fx rhabdomyolyse. Derfor bør patienten undersøges for tegn og symptomer på myopati.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af lægemidler, der kan forlænge QT-intervallet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for ca. 100 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en noget øget risiko. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. » Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. 

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Bindes reversibelt til 50S-delen af bakteriernes ribosomer, hvorved proteinsyntesen hæmmes. Virker derfor bakteriostatisk.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Virker på alle grampositive kokker:
   • Streptococcus pyogenes
   • Streptococcus pneumoniae
   • Staphylococcus aureus.
  • På gramnegative diplokokker som:
   • Neisseria gonorrhoeae
   • Moraxella (Branhamella) catarrhalis 
  • På enkelte små gramnegative stave:
   • Bordetella pertussis
   • Legionella sp.
   • Campylobacter jejuni
   • Helicobacter pylori 
   • Borrelia burgdorferi. 
  • Virker desuden på:
   • Mycoplasma pneumoniae
   • Chlamydophila psittaci
   • Chlamydia trachomatis
   • Chlamydophila pneumoniae.

Farmakokinetik

 • Roxithromycin er syrestabilt.
 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen. 
 • Efter indgift af 150 mg eller 300 mg nås maksimal plasmakoncentration på henholdsvis ca. 7 mikrogram og ca. 12 mikrogram/ml i løbet af ca. 2 timer.
 • Udskilles i tårevæske, sputum og inflammatoriske sekreter, fx i bihuler og mellemøre. 
 • Passerer ikke blod-hjernebarrieren. 
 • Plasmahalveringstid ca. 12 timer. 
 • Ca. 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

» sanofi-aventis

Tilskud, udlevering, pakninger og priser

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkeVnr.PakningPris i kr.Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 150 mg 431098
20 stk. (blister)
38,55 3,86
(B) filmovertrukne tabletter 300 mg 455485
7 stk. (blister)
46,50 6,64
(B) filmovertrukne tabletter 300 mg 455493
10 stk. (blister)
68,15 6,82

Substitution

filmovertrukne tabletter 150 mg
» Roximstad Stada, Roxithromycin, filmovertrukne tabletter 150 mg
» Roxithromycin "Orifarm" Orifarm Generics, Roxithromycin, filmovertrukne tabletter 150 mg
 
filmovertrukne tabletter 300 mg
» Roximstad Stada, Roxithromycin, filmovertrukne tabletter 300 mg
» Roxithromycin "Orifarm" Orifarm Generics, Roxithromycin, filmovertrukne tabletter 300 mg
 

Identifikation og foto

Filmovertrukne tabletter  150 mg
Præg: 164
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,2 x 9,2
filmovertrukne tabletter 150 mg
 
Filmovertrukne tabletter  300 mg
Præg: 164 J
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11 x 11
filmovertrukne tabletter 300 mg
 

Revisionsdato

2015-05-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 31. august 2015
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Sundhedsstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.