Gå til toppen af siden...
>medicin.dk Copyright © 2011 DLI A/S

Surlid®

Roxithromycin

ATC-kode

J01FA06
Antibiotikum af makrolidgruppen.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 150 mg eller 300 mg roxithromycin. 

Anvendelsesområder

Infektioner forårsaget af roxithromycinfølsomme bakterier, fx: 

 • øvre- og nedre luftvejsinfektioner
 • hud- og bindevævsinfektioner
 • infektioner med:
  • Chlamydia sp.
  • Chlamydophila sp.
  • Mycoplasma sp.
  • Legionella sp.

Doseringsforslag

Voksne og børn > 40 kg. 300 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser. 

  

Bemærk 

 • Ved alvorlig leverinsufficiens skal dosis halveres.
 • Dosis bør indtages før et måltid.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 40 kg.

Kontraindikationer

 • Allergi over for makrolidantibiotika
 • Samtidig behandling med:
  • sekalealkaloider
  • pimozid
  • peristaltikhæmmende midler
  • stærkt nedsat leverfunktion.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat leverfunktion
 • Regelmæssig kontrol af nyre- og leverfunktion samt blodværdier ved behandling > 14 dage.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%)
Kvalme, opkastning, abdominalsmerter, diarré.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%)
Forhøjede leverenzymer.
Eosinofili.
Svimmelhed, hovedpine.
Urticaria, erythema multiforme.
Tinnitus.
Ukendt frekvens
Clostridium difficile colitis, hepatitis, pancreatitis.
Forlænget QT-interval, torsades de pointes-takykardi, bronkospasme.
Trombocytopeni, agranulocytose.
Hallucinationer, konfusion.
Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse.
Angioødem.
Høretab.

Ved langtidsbehandling kan der forekomme superinfektioner med resistente bakterier eller svampe. 

Interaktioner

 • Roxithromycin kan øge virkningen af sekalealkaloider med risiko for ergotisme. Kombinationen er kontraindiceret.
 • Roxithromycin virker in vitro antagonistisk på den baktericide effekt af penicilliner og cefalosporiner.
 • Kan muligvis øge koncentrationen af pimozid, og kombinationen er kontraindiceret.
 • Kan muligvis øge koncentrationen af digoxin, og dosistilpasning af digoxin kan være nødvedig.
 • Kan øge koncentrationen og dermed virkningen af midazolam.
 • Ved samtidig brug af statiner er der risiko for muskelrelaterede bivirkninger, fx rhabdomyolyse. Derfor bør patienten undersøges for tegn og symptomer på myopati.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af lægemidler, der kan forlænge QT-intervallet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for ca. 100 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en noget øget risiko. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. » Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. 

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

Bindes reversibelt til 50S-delen af bakteriernes ribosomer, hvorved proteinsyntesen hæmmes. Virker derfor bakteriostatisk.
Mikrobiologisk virkningsspektrum. Virker på alle grampositive kokker, således på Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae og Staphylococcus aureus. Desuden på gramnegative diplokokker som Neisseria gonorrhoeae og Moraxella (Branhamella) catarrhalis samt på enkelte små gramnegative stave, således Bordetella pertussis, Legionella sp., Campylobacter jejuni, Helicobacter pylori og Borrelia burgdorferi. Virker desuden på Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila psittaci, Chlamydia trachomatis og Chlamydophila pneumoniae. 

Farmakokinetik

Roxithromycin er syrestabilt. Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen. Efter indgift af 150 mg eller 300 mg nås maksimal plasmakoncentration på henholdsvis ca. 7 mikrogram og ca. 12 mikrogram/ml i løbet af ca. 2 timer. Udskilles i tårevæske, sputum og inflammatoriske sekreter, fx i bihuler og mellemøre. Passerer ikke blod-hjernebarrieren. Plasmahalveringstid ca. 12 timer. Ca. 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

» sanofi-aventis

Tilskud, udlevering, pakninger og priser

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkeVnr.PakningPris i kr.Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 150 mg 431098
20 stk. (blister)
60,50 6,05
(B) filmovertrukne tabletter 300 mg 455485
7 stk. (blister)
49,05 7,01
(B) filmovertrukne tabletter 300 mg 455493
10 stk. (blister)
70,00 7,00

Substitution

filmovertrukne tabletter 150 mg
» Roximstad PharmaCoDane, Roxithromycin
» Roxithromycin "Orifarm" Orifarm Generics, Roxithromycin
 
filmovertrukne tabletter 300 mg
» Roximstad PharmaCoDane, Roxithromycin
» Roxithromycin "Orifarm" Orifarm Generics, Roxithromycin
 

Identifikation og foto

Filmovertrukne tabletter  150 mg
Præg: 164
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,2 x 9,2
filmovertrukne tabletter 150 mg
 
Filmovertrukne tabletter  300 mg
Præg: 164 J
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11 x 11
filmovertrukne tabletter 300 mg
 

Revisionsdato

2014-08-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. april 2015
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Sundhedsstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.