Gå til toppen af siden...
>medicin.dk Copyright © 2011 DLI A/S

Hjertemagnyl®

Acetylsalicylsyre

ATC-kode

B01AC06

Middel til tromboseprofylakse. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 75 mg eller 150 mg (delekærv) acetylsalicylsyre (ASA). 

Anvendelsesområder

Doseringsforslag

Voksne 

Akut og kronisk iskæmisk hjertesygdom 

 • Initialt. 150 mg.
 • Vedligeholdelsesdosis. 75 mg dgl.

  

Akut myokardieinfarkt/ustabil angina pectoris 

 •  150-300 mg så hurtigt som muligt efter symptomdebut.

  

Profylakse mod retrombose 

 • Initialt. 150 mg som startdosis.
 • Vedligeholdelsesdosis. 75 mg dgl.

  

Bemærk 

Tabletterne kan eventuelt tygges eller opslemmes i vand for at sikre hurtig absorption. 

Kontraindikationer

 • Stærkt nedsat hjerte- og leverfunktion
 • Stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 10 ml/min)
 • Frisk gastro-intestinal blødning
 • Blødningstendens
 • Trombocytopeni
 • Astma eller andre allergiske symptomer udløst af salicylsyre eller andre NSAID
 • Vedr. anvendelse til børn med feber se omtalen af Reyes syndrom i » Acetylsalicylsyre (analgetika).

Forsigtighedsregler

 • Behandling med ASA øger risikoen for per- og postoperativ blødning, og pause tilrådes i behandlingen ved de typer af elektive kirurgiske indgreb, hvor blødningskomplikationer erfaringsmæssigt ses hyppigt eller er særligt problematiske.
 • Ved koronar bypass-kirurgi er reoperation pga. blødning ca. 50% hyppigere hos patienter i ASA-behandling.
 • ASA bør seponeres 3-5 dage inden operationen, afhængig af vurderingen af risiko for trombose under pause med behandlingen.
 • ASA-behandling kan genoptages 6-12 timer postoperativt, hvis der ikke er tegn på blødning.

Patientsikkerhed

Risiko forFejltypeBeskrivelseKonsekvens
FejldoseringOrdinationsfejlDobbeltordination. Man overså, at pt. I forvejen fik NSAID i fast eller varierende dosering.Overdosering.
Indgift af forkert lægemiddelOrdinationsfejlOrdination af NSAID til patienter med tidligere mavesår uden samtidig ordination af protonpumpehæmmer.Udvikling af mavesår.

Bivirkninger

Meget almindelige (over 10%)
Pyrosis, gastro-øsofageal refluks, abdominalsmerter.
Blødningstendens.
Almindelige (1-10%)
Kvalme, opkastning, gastro-intestinal blødning, diarré.
Bronkospasme.
Hovedpine, søvnløshed.
Urticaria.
Angioødem.
Ikke almindelige (0,1-1%)
Svimmelhed.
Øget svedtendens.
Anafylaktisk reaktion.
Tinnitus.
Sjældne (0,01-0,1%)
Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse.

Interaktioner

 • Samtidig brug af naproxen øger risikoen for ulcus fra 1,6% for ASA alene til 25% for kombinationen, og kombinationen bør undgås.
 • ASA forstærker den tromboseprofylaktiske effekt, men også blødningsrisikoen i kombination med andre trombocytfunktionshæmmende midler.
 • ASA i analgetiske doser hæmmer den urikosuriske effekt af probenecid.
 • ASA i analgetiske doser kan øge den frie fraktion af valproat i plasma pga. fald i valproat-clearance på ca. 16%.
 • Hydrocortison eller prednison kan ved langtidsbehandling øge clearance af ASA og dermed nedsætte effekten af ASA.
 • ASA i doser > 300 mg kan nedsætte effekten af ACE-hæmmere i hypertensive patienter.
 • Virkningen af vitamin K-antagonister forstærkes ved indgift af ASA i doser > 2 g, men selv små doser ASA hæmmer trombocytfunktionen. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er for analgetiske doser data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede. De fleste kontrollerede prospektive studier har ikke kunnet påvise en teratogen effekt. Acetylsalicylsyre er i lighed med andre NSAID kontraindiceret i 3. trimester. Trombocythæmmende lavdosis-ASA kan anvendes, men antitrombotisk behandling under graviditet er en specialistopgave. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis for en enkelt dosis har varieret mellem 0,3 og 8,1%. Trombocythæmmende lavdosis-ASA kan anvendes. 

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne). Dog 7 døgns karantæne ved anvendelse til blodpladekoncentrat.

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt fra mave-tarmkanalen. Absorptionen forsinkes af mad og nedsættes hos patienter, der lider af migræneanfald.
 • Hydrolyseres hurtigt til salicylat ved hjælp af esteraser i tarmvæg, blod og lever.
 • Maksimal plasmakoncentration af salicylat opnås 20 min. - 2 timer efter indgift.
 • Salicylat elimineres hovedsageligt via leveren og udskilles gennem nyrerne.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer.

Indholdsstoffer

Tilskud

Klausuleret tilskud ved: 

 • Sekundær profylakse af:
  • iskæmisk hjertesygdom
  • iskæmisk cerebral apopleksi
  • transitorisk cerebral iskæmi
  • perifer arteriel insufficiens
  • atrieflimren.
 • Primær profylakse af kardiovaskulær sygdom som trombose og akut koronart syndrom hos personer over 50 år med en eller flere af følgende lidelser:
  • hypertension
  • hyperkolesterolæmi
  • diabetes mellitus
  • adipositas (BMI > 30)
  • familiær historie med myokardieinfarkt før 55-års-alderen hos mindst en forælder eller søskende
  • polycytæmia vera
  • essentiel trombocytose
  • idiopatisk myelofibrose
  • uklassificeret myeloproliferativ tilstand.                           

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Firma

» Takeda Pharma

Tilskud, udlevering, pakninger og priser

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkeVnr.PakningPris i kr.Pris DDD
(HA) filmovertrukne tabletter 75 mg 407777
100 stk
41,05 0,51
(HA) filmovertrukne tabletter 150 mg 087779
66 stk.
62,90 1,10
(B) filmovertrukne tabletter 150 mg 530540
100 stk
79,70 0,80

Substitution

filmovertrukne tabletter 75 mg
» Hjerdyl Sandoz, Acetylsalicylsyre
» Hjertemin Meda, Acetylsalicylsyre
 
filmovertrukne tabletter 150 mg
» Hjerdyl Sandoz, Acetylsalicylsyre
» Magnyl Svage "DAK" Takeda Pharma, Acetylsalicylsyre
 

Identifikation og foto

Filmovertrukne tabletter  75 mg
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
filmovertrukne tabletter 75 mg
 
Filmovertrukne tabletter  150 mg
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
filmovertrukne tabletter 150 mg
 

Revisionsdato

2015-02-23. Priserne er dog gældende pr. mandag den 30. marts 2015
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Sundhedsstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.