Imozop®

N05CF01
 
 
Hypnotikum med ringstruktur. Cyclopyrrolon, som er en benzodiazepinagonist.

Anvendelsesområder

Kortvarig behandling af søvnløshed. Er kun indiceret, når søvnløsheden er alvorlig, invaliderende eller udsætter patienten for udtalte problemer. 

Doseringsforslag

Voksne. 7,5 mg 15-30 min. før sengetid. 

  

Ældre og ved nedsat nyre- eller leverfunktion samt ved kronisk respirationsinsufficiens. 3,75 mg 15-30 min. før sengetid.
 

Bemærk: 

 • Behandlingen bør være så kortvarig som muligt og med lavest mulige dosis. Normalt varierer behandlingsvarigheden fra få dage til maksimalt 2 uger.
 • Ved pludseligt ophør af behandlingen er der risiko for rebound effekt/abstinenssymptomer. Seponering bør derfor foretages gradvis.
 • Manglende erfaring vedr. børn og unge under 18 år.

Kontraindikationer

 • Alvorlig søvnapnø
 • Akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning
 • Svær respirationsinsufficiens
 • Svær leverinsufficiens
 • Myasthenia gravis kan forværres.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat leverfunktion
 • Respirationsinsufficiens
 • Depression
 • Kontinuerlig behandling giver tolerans og risiko for afhængighed.

Bivirkninger

Bivirkningerne forekommer hovedsageligt i starten af behandlingen.
Almindelige (1-10%) Træthed.
Mundtørhed, Smagsforstyrrelser  (bitter smag).
Døsighed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Muskelsvaghed.
Agitation, Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Dyspnø.
Depression, Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Paradokse psykiske reaktioner  (fx aggressivitet, hallucinationer, psykose).
Dobbeltsyn.
Meget sjældne (< 0,01%) Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
 • Ataksi, paræstesier, respirationsdepression og muskelsvaghed er set med ukendt hyppighed.
 • Den CNS-deprimerende effekt er størst de første 12 timer efter indtagelse.
 • Konfusion og paradokse psykiske reaktioner ses oftest hos ældre. Forekommer de, bør behandlingen seponeres.
 • For at mindske risikoen for hukommelsestab bør patienten sove uforstyrret i 7-8 timer efter indtagelsen.
 • Somnabulisme er forekommet. I disse tilfælde bør behandlingen genovervejes.

Interaktioner

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for mere end 1100 1. trimester-eksponerede uden tegn på risiko for uønsket fosterpåvirkning. Kan om nødvendigt anvendes til kortvarig behandling. Der er meddelelser om neonatal påvirkning (abstinenslignende symptomer, hypotoni og respiratorisk distress) ved anvendelse sent i graviditeten. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. 

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 80%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 1,5 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid ca. 5 timer hos yngre og ca. 7 timer hos ældre.
 • 4-5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Virkningen indtræder efter 15-30 minutter.
 • Virkningsvarighed 6-8 timer.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 3,75 mg eller 7,5 mg (delekærv) zopiclon. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) filmovertrukne tabletter 3,75 mg 001316
10 stk. (blister)
139,20 27,84
(A) filmovertrukne tabletter 3,75 mg 001344
30 stk. (blister)
57,75 3,85
(A) filmovertrukne tabletter 3,75 mg 001350
100 stk. (blister)
137,90 2,76
(A) filmovertrukne tabletter 7,5 mg 107813
10 stk. (blister)
32,15 3,22
(A) filmovertrukne tabletter 7,5 mg 107821
30 stk. (blister)
32,70 1,09
(A) filmovertrukne tabletter 7,5 mg 107839
100 stk. (blister)
47,05 0,47

Substitution

filmovertrukne tabletter 3,75 mg
Zopiclon "Orifarm" (Parallelimport), Zopiclon, filmovertrukne tabletter 3,75 mg
Zopiclone "2care4" (Parallelimport), Zopiclon, filmovertrukne tabletter 3,75 mg
Zopiclone "Actavis" Actavis, Zopiclon, filmovertrukne tabletter 3,75 mg
 
filmovertrukne tabletter 7,5 mg
Imoclone Orion Pharma, Zopiclon, filmovertrukne tabletter 7,5 mg
Imovane sanofi-aventis, Zopiclon, filmovertrukne tabletter 7,5 mg
Zopiclon "Stada" STADA Nordic, Zopiclon, filmovertrukne tabletter 7,5 mg
Zopiclone "Actavis" Actavis, Zopiclon, filmovertrukne tabletter 7,5 mg
 

Identifikation og foto

Filmovertrukne tabletter  3,75 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
filmovertrukne tabletter 3,75 mg
 

Filmovertrukne tabletter  7,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
filmovertrukne tabletter 7,5 mg
 
 

Revisionsdato

2016-02-29. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. maj 2016
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...