Halcion®

N05CD05
 
 
Hypnotikum af benzodiazepingruppen.

Anvendelsesområder

Kortvarig behandling af søvnløshed. Benzodiazepiner er kun indiceret, når søvnløsheden er alvorlig, invaliderende eller udsætter patienten for udtalte problemer. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 0,125 mg eller 0,25 mg (delekærv) triazolam. 

Doseringsforslag

Voksne. 0,125 mg-0,25 mg før sengetid. 

 

Ældre og svækkede patienter. Dosis bør ikke overstige 0,125 mg. 

 

Bemærk: 

 • Kan også anvendes sublingualt, medmindre patienten har mundtørhed.
 • Bør ikke anvendes til patienter under 18 år, da erfaring savnes.
 • Dosisreduktion ved nedsat leverfunktion.
 • Behandlingen bør være så kortvarig som muligt og med lavest mulige dosis. Normal behandlingstid højst 1-2 uger, hvorefter behandlingen skal revurderes. Bør kun i særlige tilfælde anvendes i længere tid og da under tæt kontrol.

Seponering

Ved pludseligt ophør af behandlingen er der risiko for rebound effekt/abstinenssymptomer. Seponering bør derfor foretages gradvis. 

Kontraindikationer

 • Søvnapnø
 • Akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning
 • Svær respirationsinsufficiens
 • Svær leverinsufficiens
 • Myasthenia gravis
 • Samtidig brug af efavirenz, itraconazol eller HIV-proteasehæmmere.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat leverfunktion
 • Respirationsinsufficiens
 • Alvorlig psykiatrisk lidelse, herunder depression
 • Kontinuerlig behandling kan give tolerans og risiko for afhængighed. Forsigtighed ved tidligere misbrugstilbøjelighed.

Bivirkninger

Bivirkningerne forekommer hovedsageligt i starten af behandlingen.
Almindelige (1-10%) Døsighed, Somnolens.
Ikke almindelige (0,1-1%) Ataksi, Hukommelsesbesvær, Konfusion, Koordinationsbesvær, Svimmelhed.
Synsforstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Bevidsthedstab, Paradokse psykiske reaktioner  (fx aggressivitet, hallucinationer, psykose).

  

 • Paradokse reaktioner og konfusion ses især hos ældre. Forekommer de, bør behandlingen seponeres.
 • For at mindske risikoen for hukommelsestab bør patienten sove uforstyrret i 7-8 timer efter indtagelsen.
 • Påvirkning af libido og muskelsvaghed er set.
 • Allergiske reaktioner - herunder anafylaktisk reaktion - er forekommet.

Interaktioner

 • Rifampicin nedsætter AUC for triazolam med ca. 95% gennem nedsat biotilgængelighed og induktion af triazolams omsætning via CYP3A4 i leveren. Virkningen af triazolam ophæves, og kombinationen skal undgås.
 • Itraconazol, fluconazol, erythromycin, claritromycin, isoniazid og grapefrugtjuice øger AUC for triazolam (itraconazol med en faktor 27) ved at hæmme metaboliseringen i leveren. Samtidig brug af itraconazol er kontraindiceret. Andre hæmmere af CYP3A4 (se Elimination og cytokrom P450-systemet) kan potentielt ligeledes øge virkningen af triazolam.
 • Efavirenz hæmmer kompetitivt triazolams metabolisering via CYP3A4. Samtidig brug af efavirenz er kontraindiceret.
 • Kortvarig lavdosis behandling med ritonavir nedsætter clearance af triazolam, forlænger halveringstiden og forstærker effekten. Kombination med HIV-proteasehæmmere er kontraindiceret.
 • Modafinil nedsætter AUC af triazolam med 40-60% på grund af induktion af CYP3A4.
 • Den CNS-deprimerende virkning (bl.a. øget sedation og respirationsdepression) forstærkes af alkohol, antipsykotika, antihistaminer samt opioider.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for ca. 150 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko.
Se endvidere Benzodiazepiner (anxiolytika)


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. 

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

Binder sig, som de øvrige benzodiazepiner, til GABAA-receptorerne, der er lokaliseret til chloridionkanal-komplekset. Benzodiazepiner har ingen selvstændig effekt, men forstærker virkningen af GABA (gamma-aminobutansyre), som er en hæmmende neurotransmitter.
GABA åbner chloridkanalen og den resulterende hyperpolarisering af cellemembranen fremkalder den neuronale hæmning. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen og sublingualt.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 1,5 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til bl.a. α-hydroxy-triazolam, som er farmakologisk aktiv.
 • Plasmahalveringstid for triazolam 2-3 timer, hos ældre 2-4 timer, og for α-hydroxy-triazolam 3-4 timer.
 • Hypnotisk virkning indtræder i løbet af 15-30 minutter.
 • Virkningsvarighed 5-8 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Erythrosin (E127) : tabletter 0,125 mg
Indigotin (indigocarmin) (E132) : tabletter 0,125 mg, tabletter 0,25 mg
Andre:
Lactose : tabletter 0,125 mg, tabletter 0,25 mg, tabletter 0,25 mg  (2care4)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) tabletter 0,125 mg (kan dosisdisp.) 043729
30 stk.
119,70 7,98
(A) tabletter 0,125 mg (kan dosisdisp.) 043737
100 stk.
329,75 6,60
(A) tabletter 0,25 mg (kan dosisdisp.) 199539
30 stk.
127,00 4,23
(A) tabletter 0,25 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 564355
30 stk. (blister)
138,00 4,60
(A) tabletter 0,25 mg (kan dosisdisp.) 199570
100 stk.
255,00 2,55
(A) tabletter 0,25 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 471256
100 stk. (blister)
281,00 2,81
(A) tabletter 0,25 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 090626
100 stk. (blister)
45,20 0,45

Foto og identifikation

Tabletter  0,125 mg

Præg:
UPJOHN, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lilla
Mål i mm: 5,7 x 8
tabletter 0,125 mg
 
 
 

Tabletter  0,25 mg

Præg:
UPJOHN, 17
Kærv: Delekærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 5,7 x 8
tabletter 0,25 mg
 
 
 

Tabletter  0,25 mg  (2care4)

Præg:
UPJOHN, 17
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 5,7 x 7,9
tabletter 0,25 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-10-25. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...