Angst

Revideret: 21.05.2019

Forekomsten af angsttilstande med angstsymptomer som dominerende er i ICD10_klassificeret under F40-F49: Nervøse og stress-relaterede tilstande samt tilstande med psykisk betingede legemlige symptomer. Forekomsten er i befolkningen høj. 1-årsprævalensen skønnes til at være 6-18% og livstidsprævalensen 13-29%. Angsttilstande forekommer dobbelt så hyppigt hos kvinder som hos mænd. Forløbet af angsttilstande er varierende, oftest fluktuerende i intensitet, og hos en del personer er forløbet kronisk. Angsttilstande er forbundet med betydelig nedsat livskvalitet og nedsat social funktionsevne og er dermed en af de største sygdomsbyrder og en hyppig årsag til førtidspension. 

 

Angstsymptomer kan ses ved alle psykiske lidelser, specielt psykoser, depression og misbrug, og behandling, forløb og prognose vil da afhænge af den grundlæggende sygdom. Grundig differential-diagnostik er derfor vigtig for valg af lægemiddel og dosering.