Det danske børnevaccinationsprogram

Revideret: 17.10.2017

I det danske børnevaccinationsprogram tilbydes gratis vaccination mod følgende sygdomme: 

 

Endelig har vaccine mod hepatitis B været midlertidigt inkluderet i vaccinationsprogrammet i perioden 15. januar- 31. december 2014 og igen fra medio februar 2016 til 3. april 2017. 

I det danske vaccinationsprogram er kun MFR-vaccinen, baseret på svækket levende virus.  

Behandlingsvejledning

Tabel 1. Det danske børnevaccinationsprogram gældende fra 1. februar 2016 

Bemærk: 

Børnevaccinationsprogrammet blev fra 15. januar 2014 til 31. december 2014 og blev igen fra februar 2016 til 3. april 2017 midlertidigt ændret jf. bemærkninger i tabellen pga. tekniske problemer med fremstilling af poliovaccinen, som indgår i Di-Te-Ki-Pol-Hib og Di-Te-Ki-Pol. 

Alder  

Vaccination mod  

3 mdr. 

Di-Te-Ki-Pol-Hib + pneumokok 1 

Bemærk: 

 • Fra februar 2016 til 3. april 2017 blev vaccinen midlertidigt erstattet af vaccinen Hexyon®. Se SSI nyhedsbrev EPI-NYT uge 3 2016 (www.ssi.dk).

5 mdr. 

(samtidig børneundersøgelse) 

Di-Te-Ki-Pol-Hib + pneumokok 2 

Bemærk: 

 • Fra februar 2016 til 3. april 2017 blev vaccinen midlertidigt erstattet af vaccinen Hexyon®. Se SSI nyhedsbrev EPI-NYT uge 3 2016 (www.ssi.dk).

12 mdr. 

(samtidig børneundersøgelse) 

Di-Te-Ki-Pol-Hib + pneumokok 3 

Bemærk: 

 • Fra februar 2016 til 3. april 2017 blev vaccinen midlertidigt erstattet af vaccinen Hexyon®. Se SSI nyhedsbrev EPI-NYT uge 3 2016 (www.ssi.dk).

15 mdr. 

MFR 1 

4 år 

(samtidig børneundersøgelse) 

MFR 2 (fra 1.4.2008 -tidligere årgange fik vaccinen 12 år gammel) 

5 år 

(samtidig børneundersøgelse) 

Di-Te-Ki-Pol/Revaccination 

12-14 år ved første vaccination (piger) 

HPV: 2 doser med minimum 5 måneders interval. Hvis der ikke er givet 2 doser indenfor 13 måneder, bør der gives en 3. dosis. 

15-17 år (piger) 

HPV: 3 doser. Der bør gå mindst 1 måned mellem 1. og 2. dosis og 3 mdr. mellem 2. og 3. dosis. 

Hvis dosisinterval overskrides, gives næste vaccine hurtigst muligt. Alle 3 doser bør gives inden for ét år. Der begyndes aldrig forfra. 

Kvinder fra 18 år, som ikke er beskyttet mod røde hunde 

Røde hunde 

(der gives MFR-vaccine) 


Af tabel 1 fremgår, hvilke vaccinationer der anbefales, og på hvilke tidspunkter de gives. 

Det er besluttet, at der skal bruges flg. vacciner i børnevaccinationsprogrammet

 • Di-Te-Ki-Pol-Hib-vaccinen DiTeKiPol/Act-Hib var i perioden 15. januar 2014 til 31.december erstattet af Infanrix® Hexa, som foruden Di-Te-Ki-Pol-Hib også beskytter mod hepatitis B. Fra februar 2016 til 3. april 2017 blev Hexyon® benyttet, der også beskytter mod hepatitis B .
 • Pneumokokvaccinen Prevenar® 13.
 • MFR-vaccinen M-M-Rvaxpro.
 • Di-Te-Ki-Pol-vaccinen DiTeKiPolBooster
 • HPV-vaccinen Gardasil®. Fra 1. februar 2016 erstattet med Cervarix. Denne vaccine vil blive udskiftet med Gardasil® 9 per 1. november 2017.


Vacciner, som er nævnt i tabel 1, kan rekvireres gratis til lægepraksis. 

 

Det midlertidige vaccinationsprogram 

Fra 1. februar 2016 til 3. april 2017 og fremefter er børn blevet vaccineret med Hexyon® i stedet for DiTeKiPol/Hib fra Statens Serum Institut. Så vidt muligt bør børn færdigvaccineres med samme vaccine (Epinyt uge 5 -2016 og Epinyt uge 10 - 2017). 

 

Hvis barnet ved afslutningen af det midlertidige program har modtaget én eller to doser Hexyon®, og en anden eller tredje dosis af denne vaccine ikke er tilgængelig, tilbydes færdigvaccination mod hepatitis B med en af de andre vacciner (Engerix-B® eller HBVAXPRO). Begge vacciner kan administreres sammen med andre vacciner som fx MFR-vaccinen.  

Tilpasning til det danske børnevaccinationsprogram (1298)

Vaccination mod difteri, tetanus, kighoste og polio indgår i børnevaccinationsprogrammet i de fleste lande uden for Europa. Hvad angår kighoste, kan der være tale om både helcelle kighostevaccine og acellulær vaccine, ligesom der for polio kan være tale om både oral poliovaccine poliovaccine (levende svækket vaccine) og inaktiveret poliovaccine. Starttidspunktet er ofte tidligere, og intervallerne mellem vaccinationerne ofte kortere end i Danmark. 

 

Usikkerhed om vaccinationsstatus

 

Børn under 5 år
Hvis der er usikkerhed om vaccinationsstatus, begyndes forfra som i det danske børnevaccinationsprogram. Der gives således 3 doser DiTeKiPol/Hib(hep B) og 13-valent pneumokokvaccine, idet der bør gå 2 måneder mellem 1. og 2. dosis og mindst 6 måneder mellem 2. og 3. dosis. Ved kraftig lokalreaktion ved første dosis anbefales det at måle antistoffer mod difteri og tetanus. 

Ved antistofniveau < 0,1 IE/ml for enten difteri eller tetanus kan det ikke forventes, at barnet er primært vaccineret, og vaccinationerne fortsættes som anført ovenfor. Hvis antistofniveauet er ≥ 0,1 IE/ml for både difteri og tetanus, har barnet sandsynligvis fået primærvaccinationerne, og i så fald fortsættes svarende til danske børnevaccinationsprogram i relation til barnets alder.
Hvad angår Hib, opnår børn med alderen naturlig immunitet, hvorfor antal vaccinedoser kan reduceres, jo ældre barnet er. 

Børn under 5 mdr., som ikke tidligere er Hib-vaccineret, gives tre vaccinationer med de sædvanlige intervaller. Børn i alderen 5-12 mdr., som ikke tidligere er Hib-vaccineret, gives to vaccinationer med to mdrs. interval. Børn i alderen 1-5 år, som ikke tidligere er Hib-vaccineret, gives kun én vaccination. Har barnet ikke brug for alle 3 doser Hib-vaccine, kan DiTeKiPol-primærvaccine anvendes i stedet for DiTeKiPol/Hib-vaccine. 

 

Alle børn under to år tilbydes gratis vaccination med konjugeret pneumokokvaccine (PCV). Børn under 1 år anbefales tre vaccinationer. Minimumsintervaller er én måned mellem 1. og 2. vaccination og to måneder mellem 2. og 3. vaccination. Børn, der er over 1 år ved første vaccination, gives 2 vaccinationer med mindst 2 måneders interval. 

 

Børn på 5-9 år
For at undersøge, om barnet er tilstrækkeligt primærvaccineret, anbefales det at give en dosis DiTeKiPol-primærvaccine samt efter en måned at måle antistoffer mod difteri og tetanus. Hvis antistofniveau er ≥ 0,1 IE/ml for både difteri og tetanus, har barnet sandsynligvis fået primærvaccinationerne.  

I så fald fortsættes svarende til det danske børnevaccinationsprogram efter 5-års-alderen. Ved antistofniveau < 0,1 IE/ml for enten difteri eller tetanus kan det ikke forventes, at barnet har fået primærvaccinationerne. I så fald gives 3 doser DiTeKiPol-primærvaccine, idet der bør gå 2 måneder mellem 1. og 2. vaccination og mindst 6 måneder mellem 2. og 3. vaccination. Herefter fortsættes svarende til det danske børnevaccinationsprogram efter 5-års-alderen.
Vedrørende Hib er børn på 6 år eller derover normalt naturligt immune og skal ikke vaccineres. Dog anbefales Hib-vaccination til splenektomerede børn indtil 15-års-alderen. 

 

Sikker vaccinationsstatus


Tabel 2. Vaccination ved utilstrækkelig/ikke færdiggjort primærvaccination hos børn under 5 år 

Vaccine  

Doser givet i hjemlandet*  

Anbefales givet i Danmark  

DTKP 

(difteri-tetanus-kighoste-poliovaccine) 

3 doser DiTeKiPolHib: 2 mdr. mellem 1. og 2. dosis og mindst 6 mdr. mellem 2. og 3. dosis. 

DTKP 

(difteri-tetanus-kighoste-poliovaccine) 

2 doser DiTeKiPolHib med mindst 6 måneders interval. 

DTKP 

(difteri-tetanus-kighoste-poliovaccine) 

1 dosis DiTeKiPolHib mindst 6 mdr. efter sidste DTKP. 

Hib/pneumokok: 

 • For Hib-vaccine tilstræbes, at børn < 5 mdr. gives 3 vaccinationer, børn 5-12 mdr. gives 2 vaccinationer, og børn 1-5 år gives 1 vaccination.
 • For pneumokokvaccine tilstræbes, at børn < 5 mdr. gives 3 vaccinationer, børn 5-12 mdr. gives 2 vaccinationer, og børn > 12 mdr. gives 1 vaccination.
 • For børn > 5 år er Hib- og pneumokokvaccine ikke indiceret.

1-3 

Alle doser, der er givet, medregnes, uanset hvornår de er givet. 

*Der medregnes kun vaccinationer, for hvilke der foreligger tilfredsstillende dokumentation. 

MFR 

Vaccinationer givet før 12-mdrs.-alderen medregnes ikke.
Såfremt barnet kun er vaccineret mod én af sygdommene (oftest mæslinger), vaccineres barnet to gange.
Minimumsintervallet mellem to MFR-vaccinationer er én måned. 

Referencer

2277. Statens Serum Institut. Midlertidigt skift af børnevaccine til Infanrix Hexa® og 5-års booster til DiTeKi (dTap) booster og separat poliovaccine (IPV). EPI-NYT. 2013; Uge 50, http://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyhedsbreve/EPI-NYT/2013/Uge%2050%20-%202013.aspx (Lokaliseret 10. juni 2016)
 
2539. Statens Serum Institut. Udfasning af det midlertidige vaccinationsprogram. EPI-NYT. 2014; Uge 50, http://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyhedsbreve/EPI-NYT/2014/Uge%2050%20-%202014.aspx (Lokaliseret 10. juni 2016)
 
2642. Statens Serum Institut. Overvågning og forebyggelse af smitsomme sygdomme. EPI-NYT. 2014; Uge 3, http://www.ssi.dk/pdf.ashx?title=Uge-3---2014---EPI-NYT&url=http%3a%2f%2fwww.ssi.dk%2fAktuelt%2fNyhedsbreve%2fEPI-NYT%2f2014%2fUge+3+-+2014.aspx%3fpdf%3d1 (Lokaliseret 10. juni 2016)
 
2643. Statens Serum Institut. Ændring af HPV‐vaccinationsprogrammet for 12‐ og 13‐årige piger. EPI-NYT. 2014; uge 28-32, http://www.ssi.dk/pdf.ashx?title=Uge-28-32---2014---EPI-NYT&url=http%3a%2f%2fwww.ssi.dk%2fAktuelt%2fNyhedsbreve%2fEPI-NYT%2f2014%2fUge+28-32+-+2014.aspx%3fpdf%3d1 (Lokaliseret 6. juni 2016)
 
2644. Statens Serum Institut. Tilpasning til det danske børnevaccinationsprogram. EPI-NYT. 2011; Uge 2, http://www.ssi.dk/~/media/Indhold/DK%20-%20dansk/Aktuelt/Nyhedsbreve/EPI-NYT/2011/PDF/EPI-NYT%20-%202011%20-%20uge%202.ashx (Lokaliseret 10. juni 2016)
 
2645. Statens Serum Institut. Gratis MFR-vaccination til unge voksne. EPI-NYT. 2012; Uge 12, http://www.ssi.dk/~/media/Indhold/DK%20-%20dansk/Aktuelt/Nyhedsbreve/EPI-NYT/2012/PDF/EPI-NYT%20-%202012%20-%20Uge%2012.ashx (Lokaliseret 10. juni 2016)
 
2646. WHO. Poliomyelitis, Fact sheet nr. 114. 2014; , http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs114/en/ (Lokaliseret 6. juni 2016)
 
2647. Statens Serum Institut. Ændrede anbefalinger for tilpasning til det danske børnevaccinationsprogram. EPI-NYT. 2015; Uge 5a, http://www.ssi.dk/pdf.ashx?title=Uge-5a---2015---EPI-NYT&url=http%3a%2f%2fwww.ssi.dk%2fAktuelt%2fNyhedsbreve%2fEPI-NYT%2f2015%2fUge+5a+-+2015.aspx%3fpdf%3d1 (Lokaliseret 10. juni 2016)