Tobaksafhængighed

Revideret: 07.01.2016

Afhængighed af tobaksrygning består af sociale, vanemæssige, psykologiske og farmakologiske komponenter. Nicotinafhængighed spiller en væsentlig rolle i tilknytning til vedvarende rygning, specielt hos rygere, der har et dagligt forbrug over 10 cigaretter, og/eller som ryger den første cigaret inden for 30 min. efter, at de er stået op. Komplet rygeophør fra den aftalte ophørsdag synes at være helt afgørende for permanent rygestop. Det er dog muligt at reducere antallet af cigaretter gradvis over flere uger op til ophørsdagen, mens man anvender vareniclin. 

Behandlingsvejledning

Alle rygere bør tilbydes rygeafvænning, især rygere med rygerelaterede sygdomme anbefales rygeafvænning ledsaget af 3-6 måneders behandling med nedennævnte midler kombineret med 4-8 konsultationer med støtte og rådgivning (2580). Præparaterne til rygeophør har vist sig effektive til patienter med hjerte-karsygdomme og KOL

  

Præparatvalg

Nicotinsubstitution ved rygeophør mindsker abstinenssymptomer som rastløshed og koncentrationsbesvær. Rygetrangen dæmpes og der kommer mindre stress, men personen kan dog opleve afhængighed af nicotinsubstitution.  

Vareniclin udøver sin effekt direkte på nicotinreceptorerne i hjernen, mens virkningen af bupropionSR antagelig skyldes en central noradrenerg effekt. 

  

Der er 2 førstevalgspræparater: 

  • Nicotinprodukter
  • Vareniclin

  

Som andetvalg anvendes 

  • BupropionSR

  

Man kan enten anvende nicotinprodukterne (høj dokumentation og stort set ingen alvorlige bivirkninger) eller vareniclin som førstevalg. Der er under behandling med vareniclin rapporteret alvorlige bivirkninger, herunder depression, selvmordstanker og selvmordsforsøg, men det er efterhånden dokumenteret, at der ikke er nogen kausal sammenhæng med brugen af vareniclin, idet disse symptomer også ses ved rygeophør (113, 2833, 2834). Det samme gælder for få tilfælde af myocardieinfarkt. Vareniclin er mere effektivt end bupropionSR og et enkelt nicotinprodukt, men ligeværdigt med behandling med kombinationen af 2 nicotinprodukter. 

BupropionSR har en række kontraindikationer pga. lægemiddelinteraktioner og kan udløse universelle krampeanfald, hvorfor det først anvendes, når nicotinprodukter og/eller varenicline har været prøvet. Nortriptylin i dosis 50-75 mg kan anvendes, såfremt de 3 ovennævnte præparater ikke tåles/ønskes - denne behandling er desuden meget billigere. 

Referencer

113. Fiore MC, Jaen CR, Baker TB et al. Treating tobacco use and dependence: 2008 Update. Clinical Practice Guideline. Rockville: MD:USDHHS, Public Health Service. 2008; , http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK63952/ (Lokaliseret 25. maj 2016)
 
2580. Dansk Selskab for Almen Medicin. Klinisk vejledning: KOL i almen praksis - diagnostik, behandling, opfølgning, rehabilitering. 2008; , http://www.dsam.dk/flx/kliniske_vejledninger/kol_i_almen_praksis/ (Lokaliseret 6. juni 2016)
 
2833. Hughes JR, Stead LF, Hartmann-Boyce J et al. Antidepressants for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2014; 1, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24402784 (Lokaliseret 25. maj 2016)
 
2834. Stead LF, Perera R, Bullen C et al. Nicotine receptor partial agonists for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2012; 4, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22513936 (Lokaliseret 7. juni 2016)