Overfølsomhed

Revideret: 03.12.2015

Allergi er overfølsomhed, hvor immunologiske mekanismer er involveret. 

  

Allergisk rhinoconjunctivitis   er den hyppigste allergiske lidelse. Symptomerne udløses af luftbårne allergener og er sæsonbestemte ved allergi for pollen og skimmelsvampe, men kan optræde hele året ved andre allergier. Hos nogle dominerer øjenkløe, hos andre nyseture, næsekløe, næsesekret eller nasalstenose. Op mod 50% har også astma. En del pollenallergikere oplever kløe i munden efter indtag af visse typer frugt og grønt.

Urticaria
 med stærkt kløende kvadler, der skifter placering, optræder i akut (og kortere varende) form, hvor årsagen kan være fødevarer, medikamenter, insektstik eller ikke kan påvises, og den kroniske form, der sjældent skyldes allergi (oftest er idiopatisk eller autoimmun, hvor der er antistof mod IgE/IgE-receptor).

Anafylaksi
 med kredsløbspåvirkning ledsages hyppigt af hudkløe/urticaria og evt. også af astma. Årsagerne er oftest lægemidler, fødevarer, insektstik eller anstrengelse evt. i kombination.

Astma
 skyldes allergi hos ca. 50%. Det drejer sig primært om luftbårne allergener - medmindre symptomerne optræder sammen med urticaria eller anafylaksi.

Eksem
 med rødme, små vesikler og afskalning, afhængigt af sygdomsfasen, kan være allergisk eller toksisk/irritativt.

Andre former for
 overfølsomhed er sjældne. Angioødem ses enten alene eller sammen med urticaria. Fødevareallergikere kan have gastro-intestinale symptomer, mens overfølsomhed sædvanligvis kan udelukkes, hvis der udelukkende er tale om mere diffuse symptomer. 

Behandlingsvejledning

Allergisk rhinoconjunctivitis 

Kan i de letteste former behandles med antihistamin p.n. lokalt i øjne og næse. Ved lidt sværere former, hvor kløe og sekretion dominerer, benyttes et ikke-sederende antihistamin p.o. For sæsonallergi, kan daglig behandling i relevant periode være nødvendig. Er generne præget af nasalstenose, bør vælges et kortikosteroid nasalt. Dette har også god effekt på kløe og sekretion og vil ofte overflødiggøre antihistaminbehandlingen. Effekten af kortikosteroid lokalt sætter langsomt ind (over flere dage) og præparaterne skal benyttes i fast dosering. Ved sæsonrelateret allergisk rhinoconjunctivitis med svære symptomer, som ikke lindres af ovenstående behandling, kan man anvende systemisk kortikosteroid administreret som kortvarig oral behandling. I.m. depotinjektion kan også benyttes, men har potentielt flere bivirkninger. 

Allergenspecifik immunterapi (allergivaccination/hyposensibilisering) kan komme på tale, hvor kortikosteroid nasalt og antihistamin p.o. (evt. også i næse og øjne) ikke har givet tilstrækkelig effekt eller har givet bivirkninger. Ved allergi for træ- og græspollen, oplever næsten alle patienter et væsentligt reduceret behov for medicin (antihistamin, kortikosteroid og astmamedicin), symptomer reduceres og symptomperioden bliver kortere. Enkelte kan klare sig helt uden medicin i 'normale' pollensæsoner. Der er også dokumenteret effekt ved allergi for husstøvmider og for dyrehår, men klinisk er den ikke helt så udtalt, måske fordi andre allergier tit spiller ind. 

  

Se evt. endvidere de nationale kliniske retningslinjer: NKR: Behandling af høfeber (allergisk rhinokonjunktivitis)


Urticaria 

Kan behandles med et systemisk ikke-sederende antihistamin. Behandling kan gives som p.n., og i sværere tilfælde i fast dosering. Visse præparater kan doseres i højere dosis til denne patientgruppe. Ved meget svære anfald kan supplerende kortikosteroid p.o. være nødvendigt i den akutte fase. Der findes andre præparater (fx montelukast, ciclosporin A og anti-IgE) til behandlingsresistente patienter, men de fleste kræver kontrol i speciallægeregi. 

  

Anafylaksi 

Behandles med adrenalin, ilt, i.v.-væske, kortikosteroid og antihistamin. Personer med risiko for anafylaksi uden for lægeligt regi bør udstyres med adrenalin, som de selv skal tage i.m. Det sker lettest og sikrest med en Autoinjektor, som ikke først skal monteres og fyldes.
 

Astma 

Behandling ved overfølsomhed adskiller sig ikke fra anden astmabehandling mht. valg af præparater. Dog er der ved særlig svær allergisk astma mulighed for at supplere med behandling med anti-IgE s.c. Det er indtil videre en hospitalsopgave. Se endvidere Astma og KOL

  

Eksem 

Behandling ved overfølsomhed adskiller sig ikke fra anden eksembehandling mht. valg af præparater. Se endvidere Glukokortikoider til udvortes brug.
 

Lokalbehandling

  

Systemisk behandling