Pompes sygdom

Revideret: 07.02.2018

Pompes sygdom er en autosomal recessiv arvelig mangel på det lysosomale enzym, sur α-glucosidase. Mangel på enzymet medfører ophobning intralysosomalt af glycogen i mange væv, især hjerte- og skeletmuskulatur, herunder respirationsmuskulatur. 

Kliniske manifestationer er progressive og inkluderer hypertrofisk kardiomyopati og muskelsvækkelse, herunder respirationsinsufficiens. Der er tale om et klinisk kontinuum med svær og hurtigt progredierende sygdom ved debut før 6-måneders-alderen (infantile type) og mere protraherede forløb hos større børn og voksne. 

Kardiomyopati er hyppig hos spædbørn, men sjælden i andre aldersgrupper, hvor påvirkning af skeletmuskulatur dominerer. 

  

Diagnostik

Diagnosen stilles ved måling af aktiviteten af sur α-glucosidase i lymfocytter med efterfølgende molekylær-genetisk analyse. 

Behandlingsvejledning

Effekten af enzymsubstitutionsbehandling med alglucosidase-alfa er veldokumenteret hos patienter med infantil type vurderet på forbedret overlevelse og motorik samt  reduktion i anvendelsen af respirationsunderstøttende behandling. Der er ligeledes nogen effekt på senere debuterende typer. For alle typer er effekten individuelt varierende. Tidlig iværksættelse af behandlingen er essentiel for opnåelsen af det bedste resultat, men andre faktorer, herunder det immunologiske respons, ernærings- og træningsmæssige forhold spiller også ind.
 

Behandlingen er en specialistopgave og bør forestås af læger med særligt kendskab til Pompes sygdom. 

Referencer

1148. Kishnani PS, Corzo D, Nicolino M et al. Recombinant human acid alpha-glucosidase: major clinical benefits in infantile-onset Pompe disease. Neurology. 2007; 68(2):99-109, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17151339 (Lokaliseret 12. maj 2016)
 
1655. van Capelle CI, van der Beek NA, Hagemans ML et al. Effect of enzyme therapy in juvenile patients with Pompe disease: a three-year open-label study. Neuromuscul Disord. 2010; Dec;20(12):775-82, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20817528 (Lokaliseret 12. maj 2016)
 
2069. Güngör D, Kruijshaar ME, Plug I et al. Impact of enzyme replacement therapy on survival in adults with Pompe disease: results from a prospective international observational study. Orphanet J Rare Dis. 2013; 8:49, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23531252 (Lokaliseret 12. maj 2016)
 
3339. Kuperus E, Kruijshaar ME, Wens SCA et al. Long-term benefit of enzyme replacement therapy in Pompe disease: A 5-year prospective study. Neurology. 2017; 89(23):2365-73, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/29117951/ (Lokaliseret 7. februar 2018)
 
3340. van der Ploeg AT, Kruijshaar ME, Toscano A. European consensus for starting and stopping enzyme replacement therapy in adult patients with Pompe disease: a 10-year experience. Fur J Neurol. 2017; 24(6):768-e31, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28477382 (Lokaliseret 7. februar 2018)
 
3341. Broomfield A, Fletcher J, Davison J et al. Response of 33 UK patients with infantile-onset Pompe disease to enzyme replacement therapy. J Inherit Metab Dis. 2016; 39(2):261-71, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/26497565/ (Lokaliseret 7. februar 2018)