Enuresis nocturna og nykturi

Revideret: 09.01.2018

Enuresis nocturna
Enuresis nocturna bør sædvanligvis ikke udredes eller behandles før 5-års-alderen, medmindre der også er ufrivillig vandladning om dagen. Prævalensen af enuresis nocturna aftager med alderen. Enuresis nocturna ses hos 8% af børn i 4 til 5-års-alderen og hos ca 1,5% i 9 til 10-års-alderen. Andre tilstande, der kan medføre natlig inkontinens, bør udelukkes, før diagnosen stilles (fx diabetes mellitus). Et ringeapparat er ofte det første egentlige behandlingstilbud, hvis nedsat væskeindtag om aftenen, faste toilettider etc. ikke har haft effekt. Der kan være indikation for  desmopressin, også før et ringeapparat er forsøgt anvendt. 

  

Ved behandling med desmopressin gives sædvanligvis tablet 0,2 mg eller smeltetablet 120 mikrogram til sengetid. Næsespray eller næsedråber anvendes ikke ved enuresis nocturna pga. risiko for hyponatriæmiinducerede kramper. Ved længere tids behandling bør der indskydes en behandlingspause hver 3. måned for at vurdere, om spontan helbredelse er indtruffet. 

  

Nykturi 

Halvdelen af ældre patienter, der behandles med desmopressin, behandles samtidig med et eller flere medikamenter, der kan give anledning til væskeretention og hyponatriæmi. Behandlingen kan ikke anbefales til patienter over 65 år. 

 

Se evt. også Midler mod enuresis nocturna og nykturi (under urinvejssygdomme). 

Referencer

1338. Ljung R. Use of desmopressin and concomitant use of potentially interacting drugs in elderly patients in Sweden. Eur J Clin Pharmacol. 2008; 64:439-44, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18180913 (Lokaliseret 18. maj 2016)
 
2013. Oiso Y, Robertson GL, Nørgaard JP et al. Treatment of neurohypophyseal diabetes insipidus. J Clin Endocrinol Metab. 2013; , http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23884783 (Lokaliseret 18. maj 2016)
 
2481. Bayne AP, Skoog SJ. Nocturnal enuresis: an approach to assessment and treatment. Pediatr Rev. 2014; 35(8):327-34, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25086164 (Lokaliseret 18. maj 2016)
 
2977. Caldwell PH, Sureshkumar P, Wong WC. Tricyclic and related drugs for nocturnal enuresis in children. Cochrane Database Syst Rev. 2016; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26789925 (Lokaliseret 10. januar 2017)