Overaktiv blæresyndrom, urgency og urgency-inkontinens

Revideret: 28.02.2017

Overaktiv blæresyndrom (OAB) er karakteriseret ved imperiøs vandladningstrang (urgency) ofte ledsaget af andre symptomer relateret til blærens reservoirfunktion såsom pollakisuri, nykturi og/eller urgency-inkontinens. 

For at sikre diagnosen og korrigere evt. uhensigtsmæssige drikke- og toiletvaner bør væske-vandladningsskema udføres på alle patienter før behandling, og der bør foretages urinundersøgelse for at udelukke urinvejsinfektion og hæmaturi. Ved nyopstået urgency hos kvinder bør man udelukke tumorer i det lille bækken, og specielt hos yngre bør man overveje neurologiske lidelser fx dissemineret sklerose. Hos mænd over 50 år bør udredningen indeholde de elementer, der nævnes under benign prostatahyperplasi. 

  

For yderligere vedrørende urinvejssymptomer, se LUTS.   

Behandlingsvejledning

De fleste patienter med OAB kan varetages i primærsektoren. OAB behandles primært med muskarinreceptorblokkere (darifenacin, fesoterodin, oxybutynin, solifenacin, tolterodin og trospiumchlorid) eller en β3-adrenoceptoragonist (mirabegron), se midler mod overaktiv blæresyndrom, urgency og urgency-inkontinens

Effekten i forhold til placebo er relativ lille med en reduktion i vandladningsfrekvensen på 1-2 miktioner pr. døgn og en reduktion i antallet af inkontinensepisoder på 2-3 pr. uge . En del af effekten skyldes øget "warning time". Effekten kan måles ved at bede patienten føre vandladningsdagbog. 

Der er ofte en stor dag til dag-variation i symptomerne og effekt, og evt. bivirkninger kan først vurderes efter 3-4 ugers behandling. Ved utilstrækkelig effekt kan præparatskift eller dosisøgning forsøges. Der er ingen evidens for at kombinere flere muskarinreceptorblokkere eller for at kombinere muskarinreceptorblokker og β3-adrenoceptoragonist. Ved manglende effekt efter 3-6 måneder, trods præparatskift og evt. dosisøgning, bør behandlingen seponeres, og patienten henvises til gynækologisk eller urologisk vurdering. 

Hos postmenopausale kvinder med irritative gener, som imperiøsitet og pollakisuri grundet slimhindeatrofi, har lokaløstrogen ofte en gunstig effekt, se Vaginale østrogener

Referencer

2828. European Association of Urology. Guidelines on Urinary Incontinence. 2015; , http://uroweb.org/wp-content/uploads/EAU-Guidelines-Urinary-Incontinence-2015.pdf (Lokaliseret 6. juni 2016)