Søren Pedersen
(Forfatter)

Dansk Lungemedicinsk Selskab
Søren Pedersen, Professor, dr.med.
Forskningsafsnittet, Pædiatrisk afdeling
Kolding Sygehus
6000 Kolding
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger