Jakob W. Hendel
(Forfatter)

Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi
Jakob W. Hendel, Overlæge, ph.d.
Gastroenheden, medicinsk sektion
Herlev Hospital
2730 Herlev
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger