Charlotte Wilken-Jensen
(Forfatter og referent)

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi
Charlotte Wilken-Jensen, Ledende overlæge
Gynækologisk-Obstetrisk afdeling
Hvidovre Hospital
2650 Hvidovre
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger