Ole Hother-Nielsen
(Forfatter)

Dansk Endokrinologisk Selskab
Ole Hother-Nielsen, Overlæge, dr.med
Endokrinologisk afdeling M
Odense Universitetshospital
5000 Odense C
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger