Mads Ravnborg
(Forfatter og referent)

Dansk Neurologisk Selskab
Mads Ravnborg, Overlæge, dr.med.
Neurologisk afdeling
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
4000 Roskilde
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger