Johan Vestergaard Povlsen
(Forfatter)

Dansk Nefrologisk Selskab
Johan Vestergaard Povlsen, Overlæge
Nyremedicinsk afdeling C
Aarhus Universitetshospital, Skejby
8200 Århus N
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger