Axel Forman
(Referent)

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi
Axel Forman, Overlæge, dr.med.
Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Y
Aarhus Universitetshospital, Skejby
8200 Århus N
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger