Stig Ejdrup Andersen
(Forfatter)

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Stig Ejdrup Andersen, Overlæge, ph.d.
Klinisk Farmakologisk Enhed
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
2400 København NV
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger