Charlotte Gotthard Mørtz
(Referent)

Dansk Selskab for Allergologi
Charlotte Gotthard Mørtz, Overlæge, ph.d., klinisk lektor
Hudafdeling I og Allergicentret
Odense universitetshospital
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger