Hanne Pedersen
(Referent)

Dansk Selskab for Geriatri
Hanne Pedersen, Overlæge
Medicinsk afdeling M, Geriatrisk sektion
Glostrup Hospital
2600 Glostrup
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger