Pia Knudsen
(Forfatter)

Pia Knudsen, Cand. pharm
Læringsenheden
Styrelsen for Patientsikkerhed
2300 København S
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger