Rasmus Heje Thomsen
(Referent)

Dansk Hæmatologisk Selskab
Rasmus Heje Thomsen, Afdelingslæge
Hæmatologisk afdeling
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
4000 Roskilde
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger

Lægemiddelgrupper

Allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation (Referent)
 
Allopurinol (Antidoter ved cytostatikabehandling) (Referent)
 
Anagrelid (Referent)
 
Andre cytoregulatorer (immunstimulerende midler) (Referent)
 
Antiandrogener (endokrin terapi) (Referent)
 
Antidoter ved cytostatikabehandling (Referent)
 
Antineoplastiske antistoffer og Fc-fusionsproteiner (Referent)
 
Anti-thymocytglobulin (Referent)
 
Antiøstrogener (endokrin terapi) (Referent)
 
Arsentrioxid (Referent)
 
Asparaginase (Referent)
 
Azathioprin (Referent)
 
Belimumab (Referent)
 
Calcineurin-hæmmere (Referent)
 
Dexrazoxan (Referent)
 
Folininsyre (antidoter ved cytostatikabehandling) (Referent)
 
Gestagener (endokrin terapi) (Referent)
 
GnRH-analoger (endokrin terapi) (Referent)
 
HDAC-hæmmere (Referent)
 
Hormonantagonister og beslægtede stoffer (endokrin terapi) (Referent)
 
Hormoner (endokrin terapi) (Referent)
 
Immunstimulerende midler (Referent)
 
Immunsupprimerende midler (Referent)
 
Immunterapi med CAR-positive levende T-celler (Referent)
 
Interferoner (immunstimulerende midler) (Referent)
 
Interleukin-1-hæmmere (immunsupprimerende midler) (Referent)
 
Interleukin-2-hæmmere (Referent)
 
Interleukin-6-hæmmere (Referent)
 
Interleukiner (immunstimulerende midler) (Referent)
 
Kolonistimulerende faktorer (immunstimulerende midler) (Referent)
 
Komplementaktiverings-hæmmere (Referent)
 
Ko-stimulatorisk signalblokkere (Referent)
 
Mesna (Referent)
 
Midler mod jernmangel (Referent)
 
Mifamurtid (immunstimulerende midler) (Referent)
 
Mycophenolat (Referent)
 
Orale midler (jern og kombinationer) (Referent)
 
Organtransplantation (Referent)
 
Parenterale midler (jern og kombinationer) (Referent)
 
PARP-inhibitorer (Referent)
 
Proliferative signalinhibitorer (mTOR-hæmmere) (Referent)
 
Proteasomhæmmere (Referent)
 
Proteinkinase-, PI3K- og BCL2-hæmmere (Referent)
 
Rasburikase (Referent)
 
Somatostatinanaloger (endokrin terapi) (Referent)
 
Telotristat (Referent)
 
Thalidomid og analoger (Referent)
 
TNF-hæmmere (immunsupprimerende midler) (Referent)