Annette Skovgaard Lund
(Forfatter)

Annette Skovgaard Lund
Styrelsen for Patientsikkerhed
2300 København S
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger