Charlotte Olesen
(Forfatter)

Dansk Pædiatrisk Selskab
Charlotte Olesen, Overlæge, Ph.d.
Børn og Unge, Center for Sjældne Sygdomme
Aarhus Universitetshospital, Skejby
8200 Århus N
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger