Charlotte Olesen
(Forfatter)

Dansk Pædiatrisk Selskab
Charlotte Olesen, Overlæge, Ph.d.
Børn og Unge, Center for Sjældne Sygdomme
Aarhus Universitetshospital, Skejby
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger