Jørn Dalsgaard Nielsen
(Forfatter)

Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase
Jørn Dalsgaard Nielsen, Overlæge
Trombosecentret, Klinisk-Biokemisk afdeling
Gentofte Hospital
2900 Hellerup
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger