Bettina Nørby
(Forfatter)

Dansk Urologisk Selskab
Bettina Nørby, Overlæge, ph.d.
Urinvejskirurgisk afdeling
Vejle sygehus
7000 Fredericia
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger