Rasmus Heje Thomsen
(Referent)

Dansk Hæmatologisk Selskab
Rasmus Heje Thomsen, Afdelingslæge
Hæmatologisk afdeling
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger

Lægemiddelgrupper

Alkylerende midler (Referent)
 
Allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation (Referent)
 
Allopurinol (Antidoter ved cytostatikabehandling) (Referent)
 
Andre cytoregulatorer (immunstimulerende midler) (Referent)
 
Antiandrogener (endokrin terapi) (Referent)
 
Antidoter ved cytostatikabehandling (Referent)
 
Anti-hormonel terapi og beslægtede stoffer (endokrin terapi) (Referent)
 
Antimetabolitter (Referent)
 
Antimitotika (Referent)
 
Antineoplastiske antistoffer og Fc-fusionsproteiner (Referent)
 
Antineoplastiske midler (Referent)
 
Anti-thymocytglobulin (Referent)
 
Antiøstrogener (endokrin terapi) (Referent)
 
Aromatasehæmmere (Referent)
 
Asparaginase (Referent)
 
Azathioprin (Referent)
 
Belimumab og anifrolumab (Referent)
 
Bleomycin (Referent)
 
Calcineurin-hæmmere (Referent)
 
Calciumfolinat (antidoter ved cytostatikabehandling) (Referent)
 
Dexrazoxan (Referent)
 
Eribulin (Referent)
 
Gestagener (endokrin terapi) (Referent)
 
GnRH-analoger (endokrin terapi) (Referent)
 
HDAC-hæmmere (Referent)
 
Hedgehog pathway inhibitorer (Referent)
 
Hormoner (endokrin terapi) (Referent)
 
Imlifidase (Referent)
 
Immunstimulerende midler (Referent)
 
Immunsupprimerende midler (Referent)
 
Immunterapi med CAR-positive levende T-celler (Referent)
 
Interferoner (immunstimulerende midler) (Referent)
 
Interleukin-1-hæmmere (immunsupprimerende midler) (Referent)
 
Interleukin-2-hæmmere (Referent)
 
Interleukin-6-hæmmere (Referent)
 
Kolonistimulerende faktorer (immunstimulerende midler) (Referent)
 
Komplementaktiverings-hæmmere (Referent)
 
Ko-stimulatorisk signalblokkere (Referent)
 
Luspatercept (Referent)
 
Mesna (Referent)
 
Midler mod jernmangel (Referent)
 
Mifamurtid (immunstimulerende midler) (Referent)
 
Mitotan (Referent)
 
Mycophenolat (Referent)
 
Orale midler (jern og kombinationer) (Referent)
 
Organtransplantation (Referent)
 
Parenterale midler (jern og kombinationer) (Referent)
 
PARP-inhibitorer (Referent)
 
Proliferative signalinhibitorer (mTOR-hæmmere) (Referent)
 
Proteasomhæmmere (Referent)
 
Proteinkinase-, PI3K- og BCL2-hæmmere (Referent)
 
Rasburikase (Referent)
 
Somatostatinanaloger (endokrin terapi) (Referent)
 
Telotristat (Referent)
 
Thalidomid og analoger (Referent)
 
TNF-hæmmere (immunsupprimerende midler) (Referent)
 
Topoisomerasehæmmere (Referent)
 
Trabectedin (Referent)