Forfattere og referenter - Antibiotikavejledningen

Revisionsdato: 08.03.2023
Oversigt over forfattere og referenter, der har bidraget til Antibiotikavejledningen på Medicin.dk Professionel.

Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi 

 

Overlæge, dr.med.,  

Jørgen H. Engberg (Forfatter)  

Klinisk mikrobiologisk afdeling 

Slagelse Sygehus 

4200 Slagelse 

 

Klinikchef, professor, overlæge, dr.med.,  

Niels Frimodt-Møller (Forfatter)  

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Afsnit 9301 

Rigshospitalet 

Blegdamsvej 9 

2100 København Ø 

 

Overlæge, lic et dr.med.,  

Jens K. Møller (Referent) 

Klinisk-Mikrobiologisk afdeling 

Vejle sygehus 

7100 Vejle 

 

Overlæge 

Lise Kristensen (referent) 

Klinisk Mikrobiologi 

Aarhus Universitetshospital 

8200 Aarhus  

 

 

Dansk Selskab for Infektionsmedicin 

 

Overlæge, dr.med.,  

Jan Gerstoft (Forfatter) 

Epidemiklinikken 

Rigshospitalet 

2100 København Ø 

 

Professor, specialeansvarlig overlæge, dr.med.,  

Isik Somuncu Johansen (Forfatter og referent) 

Infektionsmedicinsk afdeling Q 

Odense Universitetshospital 

5000 Odense C 

 

Dr. med.,  

Jannik Helweg-Larsen (Forfatter)  

Epidemiklinikken 5132 

Rigshospitalet 

Blegdamsvej 9 

2100 København Ø 

 

Overlæge, dr.med., 

Søren Jensen-Fangel (Referent)  

Afdeling for Infektionssygdomme 

Aarhus Universitetshospital Skejby 

8200 Århus N  

 

 

Dansk Selskab for Almen Medicin 

 

Læge, ph.d.  

Sidsel Bøcher (Forfatter) 

Lægerne i Bartholinsgade & Afdeling for Almen Medicin (KU) 

Bartholinsgade 

1014 København K 

 

Læge, ph.d., post doc  

Malene Plejdrup Hansen (Referent) 

Forskningsenheden for Almen Praksis 

J.B. Winsløws Vej 9A 

5000 Odense C  

 

 

Dansk Pædiatrisk Selskab 

 

Afdelingslæge ph.d.,  

Ulrikka Nygaard (Forfatter) 

BørneUngeKlinikken 

Rigshospitalet 

Blegdamsvej 9 

2100 København Ø 

 

Læge, ph.d.  

Dorthe Grosen (referent) 

Børneafdelingen 

Odense Universitetshospital 

5000 Odense C 

 

 

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi 

Behandling af gravide og ammende: 

 

Overlæge, Klinisk professor, ph.d.  

Per Damkier (Forfatter) 

KKA, Klinisk Farmakologi 

Odense Universitetshospital 

5000 Odense C 

 

Overlæge, lektor, ph.d. 

Espen Jimenez Solem (Referent) 

Klinisk Farmakologisk Afdeling 

Bispebjerg Hospital 

2400 København NV 

Forfattere