Forfattere og referenter - Antibiotikavejledningen

Revisionsdato: 12.08.2021
Oversigt over forfattere og referenter, der har bidraget til Antibiotikavejledningen på Medicin.dk Professionel og i "pro.medicin.dk Antibiotika"-app'en.

Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi 

 

Overlæge, dr.med.,  

Jørgen H. Engberg (Forfatter)  

Klinisk mikrobiologisk afdeling 

Slagelse Sygehus 

4200 Slagelse 

 

Klinikchef, professor, overlæge, dr.med.,  

Niels Frimodt-Møller (Forfatter)  

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Afsnit 9301 

Rigshospitalet 

Blegdamsvej 9 

2100 København Ø 

 

Overlæge, lic et dr.med.,  

Jens K. Møller (Referent) 

Klinisk-Mikrobiologisk afdeling 

Vejle sygehus 

7100 Vejle 

 

 

Dansk Selskab for Infektionsmedicin 

 

Overlæge, dr.med.,  

Jan Gerstoft (Forfatter) 

Epidemiklinikken 

Rigshospitalet 

2100 København Ø 

 

Professor, specialeansvarlig overlæge, dr.med.,  

Isik Somuncu Johansen (Forfatter og referent) 

Infektionsmedicinsk afdeling Q 

Odense Universitetshospital 

5000 Odense C 

 

Dr. med.,  

Jannik Helweg-Larsen (Forfatter)  

Epidemiklinikken 5132 

Rigshospitalet 

Blegdamsvej 9 

2100 København Ø 

 

Overlæge, dr.med., 

Søren Jensen-Fangel (Referent)  

Afdeling for Infektionssygdomme 

Aarhus Universitetshospital Skejby 

8200 Århus N  

 

 

Dansk Selskab for Almen Medicin 

 

Læge, ph.d.  

Sidsel Bøcher (Forfatter) 

Lægerne i Bartholinsgade & Afdeling for Almen Medicin (KU) 

Bartholinsgade 

1014 København K 

 

Læge, ph.d., post doc  

Malene Plejdrup Hansen (Referent) 

Forskningsenheden for Almen Praksis 

J.B. Winsløws Vej 9A 

5000 Odense C 

 

 

 

Dansk Pædiatrisk Selskab 

 

Afdelingslæge ph.d.,  

Ulrikka Nygaard (Forfatter) 

BørneUngeKlinikken 

Rigshospitalet 

Blegdamsvej 9 

2100 København Ø 

 

Overlæge ph.d., 

Jens Erik Veirum (Referent) 

Børneafdeling A 

Aarthus Universitetshospital 

Brendstrupgaardsvej 100 

8200 Aarhus N 

 

 

 

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi 

 

Behandling af gravide og ammende: 

 

Overlæge, Klinisk professor, ph.d.  

Per Damkier (Forfatter) 

KKA, Klinisk Farmakologi 

Odense Universitetshospital 

5000 Odense C 

 

Overlæge, lektor, ph.d. 

Espen Jimenez Solem (Referent) 

Klinisk Farmakologisk Afdeling 

Bispebjerg Hospital 

2400 København NV