Nyremodulet på medicin.dk

Revisionsdato: 29.05.2019

Nyremodulet indeholder særlige forhold, der gælder ved behandling af patienter med nedsat nyrefunktion - defineret ved GFR < 90 ml/minut på baggrund af Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO): 

 

GFR (ml/min/1,73 m²)  

Normal eller høj  

≥90  

Let nedsat  

60-89  

Let/moderat nedsat  

45-59  

Moderat/stærkt nedsat 

30-44 

Stærkt nedsat  

15-29  

Terminalt nyresvigt  

< 15  

 

Der findes tre typer advarsler i nyremodulet: 

  • Kontraindiceret
  • Forsigtighed
  • Dosisreduktion

Advarslen gælder inden for et individuelt fastsat GFR-intervaller. I GFR-intervallet gældende for Kontraindikation’ er der ikke overlap med de to andre advarselstypers GFR-interval, hvorimod der godt kan være advarsler for ’Forsigtighed’ og ’Dosisreduktion’, som er gældende for samme eller overlappende GFR-intervaller. Om nødvendigt er der udarbejdet advarsel for den enkelte dispenseringsform af det pågældende lægemiddel. 

Hver advarsel består ud over GFR- interval og advarselstype af et fritekstfelt: Der vil altid være tekst i feltet for typen ’Dosisreduktion’ og i langt flertallet af advarsler for de to øvrige advarselstyper. 

 

Oplysningerne i nyremodulet stammer langt overvejende fra nyeste SPC (Lægemiddelstyrelsen eller EMA), men andre kilder kan have været i anvendelse, fx input fra danske klinikere, således at informationen så vidt muligt afspejler gældende dansk klinisk praksis på området. 

 

På advarsler af typen ’Kontraindiceret’ kan der i tekstfeltet være link til supplerende oplysning om evt. behandlingsalternativer - typisk til det respektive terapeutiske afsnit - fx link fra nalbuphin (kontraindiceret ved GFR < 30 ml/min) til afsnittet ’Opioider’, hvor der i tabelform er angivet hvilke opioider, der i stedet kan anvendes ved stærkt nedsat nyrefunktion. 

 

Nyremodulet er udelukkende tænkt som ordinationsstøtte ved behandling af patienter med eksisterende nyreinsufficiens. Modulet indeholder således ikke information eller anbefalinger ang. særlig monitorering, behandlingspause eller seponering pga. nedsat nyrefunktion (eller anden nyrepåvirkning) opstået som følge af igangværende behandling med det pågældende lægemiddel. 

 

Forfattere