Redaktører til Medicin.dk søges

Revisionsdato: 03.09.2020

Medicin.dk er en hjørnesten i formidling om lægemidler til sundhedsprofessionelle og borgere. Fokus er høje faglige kvalitetskrav, brugervenlige løsninger og udvikling af nye digitale informationsportaler, der kan øge kvaliteten og sikkerheden i anvendelse af lægemidler. 

 

Redaktører til medicin.dk 

 

JOBBET 

Du vil indgå i et professionelt og dedikeret redaktionsteam, hvis hovedopgave er udvikling og vedligeholdelse af vores informationsportaler pro.medicin.dk, min.medicin.dk, indlægssedler.dk, en række apps, webservices og datagrundlaget for et beslutningsstøttesystem. Som redaktør bliver du en del af et stærkt, fagligt miljø, herunder en stor forfatter- og referentgruppe med høj lægefaglig tyngde og specialviden inden for terapiområderne. 

 

Redaktionen ledes af en chefredaktør og betjenes af et professionelt og erfarent redaktionssekretariat. Vi har en kultur, der bygger på gensidig respekt, hvor vi gennem åben dialog hjælper hinanden og sætter nye, ambitiøse, strategiske mål. 

 

DINE OPGAVER 

  • Redigering af faglige tekster på vores informationsportaler og beslutningsstøttesystem
  • Dialog og faglig sparring med forfattere, referenter og redaktionssekretariat om den redaktionelle linje og konkret indhold
  • Samarbejde om udvikling af eksisterende informationsportaler
  • Deltagelse i strategiske projekter blandt andet med fokus på nye brugertilpassede, digitale teknologier.

DINE KVALIFIKATIONER 

Du er erfaren speciallæge med betydelig klinisk erfaring med lægemiddelanvendelse og gerne akademisk indsigt i emnet. Du har beskæftiget dig med faglig formidling og har interesse for digitale informationsteknologier. Du mestrer dialogen med faglige eksperter og har forståelse og respekt for andres faglighed og kompetencer. Du er fagligt ambitiøs og har en positiv indstilling til samarbejde og faglig udvikling. 

 

Vi forventer, at du er fagligt kompetent og selvsikker, omhyggelig med god klinisk forståelse, selvstændig men samtidig en god holdspiller og har god sprogforståelse med sans for sprogets nuancer. Samtidig forventer vi, at du er motiveret af udvikling og har lyst til at forbedre, vidensdele og forandre i samspil med andre. Du er fortrolig med generelle IT-værktøjer og har interesse for nye informationssystemer og digitale platforme. 

 

Der gennemføres et grundigt introduktionsforløb inden tiltrædelse. 

 

ANSÆTTELSESFORHOLD 

Ansættelsen er femårig og på deltid med mulighed for forlængelse i 5 år. Den gennemsnitlige arbejdstid er 6 timer ugentligt, og arbejdstilrettelæggelsen er fleksibel. Honoreringen svarer til speciallægekonsulenter, og tiltrædelsen er 1. marts 2021.  

 

DIN ANSØGNING 

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte den kommende chefredaktør Henrik Ullum (tlf. 4017 9832 eller e-mail henrik.ullum@regionh.dk) eller direktør Henrik Villadsen (tlf. 3112 9826 eller e-mail hvi@dli.dk)  

 

Ansøgningsfrist er 2. oktober, og der vil blive afholdt samtaler den 8. og 9. oktober i København. 

 

Send din ansøgning og CV på e-mail til Tine Bisgaard, tib@lif.dk, mrk. ”Redaktør”. Alle henvendelser behandles fortroligt.