Nyt udseende på Medicin.dk

Revisionsdato: 12.01.2021

Vi har opdateret Medicin.dk's navne, logoer og udseende. Nu ser Medicin.dk sådan ud:  

 

Medicin.dk logo 2021 355x95 

 

What's in it for me?  

Ikke ret meget, men så ved du, at dit værktøj har skiftet navn og udseende. Og kun navn og udseende - alle funktioner bliver, hvor de er. 

 

Pro.medicin.dk er nu Medicin.dk - Professionel 

 

Medicin.dk professionel logo 2021 355x125 

 

 

Min.medicin.dk er nu Medicin.dk - Borger 

 

Medicin.dk borger logo 2021 355x125 

 

 

Og Indlægssedler.dk er nu rød i stedet for orange, og hedder Medicin.dk - Indlægssedler

Medicin.dk indlægssedler logo 2021 355x125 

 

Du vil også møde en lille kvadratisk ikon-version af logoet, som ser sådan ud for hhv Medicin.dk - Professionel, Medicin.dk - Borger og Medicin.dk - Indlægssedler: 

 

Tre Medicin.dk ikoner sammen 2021 

 

Samme Url'er 

Alle url'er er de samme som før fx https://pro.medicin.dk, https://min.medicin.dk og https://indlægssedler.dk

 

Alle funktioner er, hvor de plejer at være 

Du vil se, at der sker lidt ændringer i toppen af siden, justering af farver og look'et på websitet, mens funktioner, links og placering af tekst eller knapper vil være, hvor de plejer at være. 

 

Baggrund 

Det nye udseende, og justering af navn, sker som led i en generel opdatering, fokusering og modernisering af medicin.dk.  

 

De senere års udvidelse af Medicin.dk's services har gjort det nødvendigt at fokusere de mange brands (Pro.medicin, Min.medicin, Medicin.dk, Beslutningsstøtte, Lægemiddelkataloget, DLI, Dansk Lægemiddel Information) til ét gennemgående og genkendeligt navn; Medicin.dk.  

 

Desuden har vi de senere år bevæget os mere og mere fra at være et "digitalt opslagsværk på nettet" til i dag at være leverandør af en lang række services, der indeholder hårdt strukturerede, videnskabelige data om lægemidler, som bruges på kryds og tværs i en bred vifte af sundhedsteknologiske platforme i Danmark og resten af Norden. 

 

Ejerskab 

Medicin.dk er fortsat ejet af, og forankret i, Dansk Lægemiddel information A/S, som vi deler adresse med i Life Science Huset på Østerbro i København. 

 

Kommentarer og spørgsmål er altid velkomne - skriv til os på kontakt@medicin.dk 

 

Mange hilsner 

Medicin.dk