Er du vores nye kollega?

Revisionsdato: 06.12.2021

Medicin.dk har til huse i Life Science Huset og er en hjørnesten i formidling om lægemidler til sundhedsprofessionelle og borgere. Fokus er høje faglige kvalitetskrav, brugervenlige løsninger og udvikling af nye produkter, der kan øge kvaliteten og sikkerheden i anvendelse af lægemidler. 

 

Klinisk informationsspecialist - Medicin.dk 

 

JOBBET 

Du vil indgå i et professionelt og dedikeret team, hvis hovedopgave er udvikling og vedligeholdelse af vores elektroniske produktportefølje med bl.a. informationsportalerne medicin.dk-professionel, medicin.dk-borger og indlægssedler.dk, en række apps, webservices og datagrundlaget for et beslutningsstøttesystem. Du kommer til at være en del af et stærkt fagligt miljø af erfarne specialister med dyb indsigt i lægemiddelinformation, herunder en redaktion og forfattergruppe med stor lægefaglig tyngde.  

 

Vi har en kultur, der bygger på gensidig respekt, hvor vi gennem åben dialog hjælper hinanden og sætter nye og ambitiøse strategiske mål. 

 

DINE OPGAVER: 

• Indhentning og formidling af faglige oplysninger med særlig fokus på kemoterapeutika og personlig medicin 

• Dialog med bl.a. redaktører, forfattere, referenter, medicinvirksomheder og offentlige myndigheder 

• Redigering af faglige tekster og opdatering af informationerne på vores informationssites og beslutningsstøttesystem 

• Faglig sparring med sundhedsprofessionelle og andre brugere af vores produkter 

• Aktiv deltagelse i vores strategiarbejde under overskriften ”Nye veje til en ny virkelighed” 

• Projektarbejde med fokus på strategiske målsætninger om kvalitet og produktudvikling  

• Samarbejde med udviklingsafdelingen og andre samarbejdspartnere 

 

DINE KVALIFIKATIONER 

Du har en relevant sundhedsfaglig uddannelse og stor indsigt i lægemidler og deres kliniske anvendelse. Du har beskæftiget dig med faglig formidling, gerne på elektroniske medier, og du kan indgå i en dialog med læger og andre eksperter. Erfaring med den kliniske anvendelse af kemoterapeutika og personlig medicin vil være en fordel. 

 

Vi forventer, at du er fagligt kompetent og selvsikker, omhyggelig med god klinisk forståelse, selvstændig men samtidig en god holdspiller og har god sprogforståelse med sans for sprogets nuancer. Samtidig forventer vi, at du er motiveret af udvikling og har lyst til at forbedre, vidensdele og forandre i samspil med andre. Du er fortrolig med generelle IT-værktøjer, og kendskab til databaser er en fordel.  

 

DINE PERSONLIGE EGENSKABER 

Du er engageret, besidder gode samarbejdsevner og har forståelse og respekt for andres faglighed. Du har en positiv indstilling og skal kunne matche et team præget af en god portion humor og selvironi. Samtidig skal du være ambitiøs og have lyst til faglig og personlig udvikling 

 

VORES TILBUD 

Du bliver en del af et velfungerende og uformelt team, præget af høj grad af faglighed og udvikling. Arbejdsopgaverne vil være afvekslende og mangeartede, og alle i teamet tager ansvar, for at opgaverne bliver løst. Du tilbydes et særdeles afvekslende, udfordrende og udviklende job i et interessant arbejdsmiljø, hvor du har mulighed for at præge forretningen. 

 

Du tilbydes en konkurrencedygtig løn med sundheds-, pensions- og bonusordning. Løn- og ansættelsesvilkår aftales individuelt og afhænger af dine kvalifikationer. 

 

DIN ANSØGNING 

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte direktør Henrik Villadsen på tlf. 3112 9826 eller mail hvi@medicin.dk. 

 

Ansøgningsfrist er 3. januar 2022, og der vil blive afholdt samtaler den 6. og 11. januar 2022 i Life Science Huset, Lersø Parkallé 101, 2100 København Ø. Tiltrædelsestidspunkt kan aftales, men forventes at være 1. marts. 

 

Send din ansøgning på e-mail til eki@lif.dk mrk. ”Klinisk informationsspecialist”. Alle henvendelser behandles fortroligt.  

Medicin.dk logo 2021 355x95