Dialogmøde 3.11.: Børn, medicin-dannelse og kan TikTok bruges seriøst?

Revisionsdato: 25.10.2022

Velkommen til efterårets dialogmøde, hvor vi inviterer til dialog og netværksmøde. Denne gang har vi fået to eksterne oplægsholdere til at komme og gøre os klogere på, om det giver mening at medicin-uddanne børn, og om TikTok kan bruges som seriøs formidlingskanal? Ja, mener dagens oplægsholdere og de giver deres forskellige bud på, hvordan det kan gøres. 


Mødet rundes af med mulighed for dialog med Medicin.dks sekretariat  

 

Program: 

9:00 - 9:25 Morgenmad 

 

9:25 - 9:30 Velkommen v/ Tone Marstrand, Kommunikationsanvarlig, Medicin.dk 

 

9:30 - 10:05 Medicin på skoleskemaet?
Projektet Skole-Medicin-Temadagen (SMT) er et undervisningsforløb om medicin til børn på mellemtrinet (4.-6. klasse) som er udviklet i et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, Rigshospitalet, børnelæger, lærere, apoteksfarmaceuter og didaktikere. 

Projektleder, klinisk farmaceut, ph.d., Bettina Nygaard Nielsen, Rigshospitalet og Lotte Stig Nørgaard, lektor på Institut for Farmaci på Københavns Universitet og projektleder på SMT kommer og fortæller om tankerne bag projektet, om formålet med at ”medicin-uddanne” børn - og giver konkrete eksempler på, hvordan børnene undervises. 

 

10:05 -10:25 Pause 

 

10:25 - 11:00 Information om medicin på TikTok? 

”Kan man danse medicininformation?” ”Er TikTok ikke alt for useriøst?” Kristian, som er læge på Infektionsmedicinsk afdeling på Odense Universitetshospital, kommer og fortæller om baggrunden og motivationen for hans succesfulde TikTok-kanal ”BasicDoctorShit”. Kristian viser nogle eksempler på formidling af svært fagligt stof, og deler ud af sin viden om, hvad der virker på en kanal som TikTok - og hvad der ikke virker…. 

 

11.00 - ? Medicin.dks sekretariat bliver hængende til netværkssnak og besvarer evt spørgsmål 

 

Tilmelding og praktisk information 

Mødet er gratis og afholdes den 3. november i Life Science Huset, Lersø Parkallé 101, 2100 Kbh Ø. Tilmeld dig her - vær opmærksom på, at du ikke får en bekræftelsesmail - du registreres blot i vores system. 

 

Vi glæder os til at se jer!