Interessentkreds

Revisionsdato: 04.04.2018

Interessentkreds 

Forud for dannelsen af Infomatum A/S i 2003 (et samarbejde mellem Lægeforeningen og Dansk Lægemiddel Information A/S) samledes en kreds af interessenter og enedes om en række principper for den lægemiddelinformation, der skulle udarbejdes i pro.medicin.dk (som dengang blot hed medicin.dk).  

 

Den samme interessentkreds dannede da en Styregruppe, hvor formandskabet blev varetaget af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Styregruppen har godkendt de redaktionelle retningslinjer for pro.medicin.dk. Ved Infomatum A/S’ lukning i 2010 enedes den samme interessentkreds om at bibeholde de oprindelige principper for lægemiddelinformation.  

 

Interessentkreds: 

Sundheds- og ældreministeriet 

Danske Regioner 

Lægemiddelstyrelsen 

Kommunernes Landsforening 

Lægeforeningen 

Lægemiddelindustriforeningen (Lif) 

Dansk Lægemiddel Information A/S 

Danmarks Apotekerforening 

Parallelimportørforeningen