Diclofenac - Sundhedsstyrelsen indskærper

Publiceret: 20.06.2012

På baggrund af de seneste dages debat om sikkerheden ved gigtmidlet diclofenac indskærper Sundhedsstyrelsen, at læger nøje bør følge den allerede restriktive og forsigtige brug af medicinen, som er beskrevet i produktresume og på medicin.dk: 

  • Patienter med alvorlig hjertesvigt bør ikke få gigtmidler af typen NSAID (non-steroide antiinflammatoriske midler) - som diclofenac, ligesom patienter med forhøjet blodtryk eller anden hjertesygdom kun bør behandles med NSAID, herunder diclofenac, efter nøje overvejelse.
  • Gigtmidler af typen NSAID skal bruges i lavest mulig dosis og i kortest mulig tid for at minimere
    risikoen for bivirkninger.

  

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) er allerede i gang med en gennemgang af sikkerheden ved bl.a. gigtmidlet diclofenac, som Sundhedsstyrelsen deltager i. Gennemgangen bliver formodentlig afsluttet i juli måned, og Sundhedsstyrelsen vil lægge sig op af den anbefaling, som EMA kommer med i forhold til en evt. ændring i retningslinjerne for brug af medicinen. 

  

Læs Sundhedsstyrelsens meddelelse her