Nye afsnit om nedsat nyre- og leverfunktion

Publiceret: 11.01.2019

 

Information om nedsat nyre- og leverfunktion vises nu på en ny måde på pro.medicin.dk - og i pro.medicin.dk-apps'ne. 

 

Selvstændigt afsnit om nedsat nyre- og leverfunktion. 

Informationen har nu fået sine egne afsnit, hhv: "Nedsat leverfunktion" og "Nedsat nyrefunktion". Det fremgår på relevante lægemidler både i indholdsfortegnelsen og som et selvstændigt afsnit nede i beskrivelsen. 

 

Nedsat lever- og nyrefunktion 

Nedsat leverfunktion 

Information om forholdsregler, hvis patienten har nedsat leverfunktion, er nu samlet i et selvstændigt afsnit "Nedsat leverfunktion". Tidligere stod informationen spredt under afsnittene "Doseringsforslag", "Forsigtighedsregler" eller "Kontraindikationer". 

 

Nedsat nyrefunktion 

På samme måde har information om nedsat nyrefunktion også fået sit eget afsnit. Informationen er struktureret i tre kategorier med GFR-værdier mellem 0 og 90 ml/minut: 

 

  • GFR-interval, hvor lægemidlet er kontraindiceret
  • GFR-interval, hvor der skal udvises forsigtighed ved brug af lægemidlet
  • GFR-interval, der kræver dosisreduktion.

 

Se eksempel: Trimopan® 

 

Overgangsfase med dobbelt information 

Sekretariatet er i fuld gang med at slette information om nedsat nyre- og leverfunktion de "gamle" steder, men da det skal gøres manuelt på alle lægemidler, vil der være en overgangsfase, hvor du kan støde på både det nye afsnit og den gamle information. 

 

Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv til kontakt@medicin.dk.