Begrænsninger i brugen af cyproteron

Publiceret: 20.02.2020

 

Den europæiske bivirkningskomite, PRAC, anbefaler, at lægemidler indeholdende cyproteron kun må anvendes til nedsættelse af sexdriften hos mænd med afvigende seksualitet, når andre behandlingsmuligheder er uegnede. 

 

Disse anbefalinger kommer efter en evaluering af risikoen for udvikling af sjældne hjernehindetumorer, meningiomer, som følge af behandling med cyproteron. Overordnet er denne bivirkning sjælden og afhængig af dosis og varighed af behandlingen. Risikoen øges med stigende kumulative doser (den totale medicinmængde patienten har fået over tid) og er primært set ved doser på 25 mg eller derover efter længerevarende eksponering.  

 

16.04.2020 

Efter aftale med Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og Lægemiddelstyrelsen, vil Bayer AB gerne informere yderligere om dette tiltag. Læs evt. mere på  

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2020/cyproteronacetat-restriktioner-for-anvendelse-paa-grund-af-risiko-for-meningeom-/ 

 

 

 

Se: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2020/begraensninger-af-brugen-af-cyproteron-grundet-risiko-for-udvikling-af-meningiomer/