Suspendering af Esmya

Publiceret: 16.03.2020

 

Den europæiske bivirkningskomite, PRAC, anbefaler, at kvinder ophører med at tage ulipristalacetat (Esmya) til behandling af fibromer i livmoderen, mens en undersøgelse (referral) vedrørende sikkerheden pågår.  

 

Esmya (og generiske lægemidler) er midlertidigt suspenderet i hele EU, imens undersøgelsen finder sted, og ingen nye patienter må opstarte behandling med ulipristalacetat. 

 

Se: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2020/suspendering-af-esmya-til-behandling-af-fibromer-i-livmoderen-mens-ema-undersoeger-risikoen-for-leverskader/