Nyt materiale om forebyggelse af osteonekrose

Publiceret: 17.03.2021

 

Nyt informationsmateriale fra Styrelsen for Patientsikkerhed skal styrke arbejdet med at forebygge osteonekrose (dødt knoglevæv) i kæberne. 

 

Patienter, der får eller tidligere har fået knoglestyrkende medicin i form af bisfosfonater og denosumab, har øget risiko for udvikling af områder med osteonekrose i kæberne.  

 

Det nye informationsmateriale fra Styrelsen for Patientsikkerhed skal forebygge denne bivirkning. 

 

Læs hele nyheden og se materialet på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside