Se filmene i STOP TÆNK TJEK

Publiceret: 10.05.2021

 

I 2019 og 2020 kørte Styrelsen for Patientsikkerhed og Medicin.dk kampagnen STOP TÆNK TJEK for at sætte fokus på de syv typer medicin, der igen og igen er involveret i alvorlige UTH. 

 

(Gen)brug filmene, download, print - og hæng op!  

De kommende dage relancerer vi de syv læringsfilm. Alt materialet må downloades og publiceres dér, hvor du har brug for det.  

 

Gå til kampagnen for at se filmene og hente posters, flyers og lommekort om "de syv". 

 

Hvis du vil hente filmene ned på din egen PC, så søg dem frem på her på vimeo.com. Vælg den film, du vil hente, og klik på "download", så ligger filmen lokalt hos dig.  

 

STOP TÆNK TJEK 

 

Baggrund og brugerundersøgelse - er du en af dem, der kender "de syv"?
Baggrunden for kampagnen er, at man i data om UTH indsamlet tilbage fra 2004, kan se, at de samme syv typer medicin går igen i 90% af indrapporterede alvolige UTH med medicin. 

 

Styrelsen for Patentsikkerhed og Medicin.dk valgte derfor i 2019 at gå sammen om en fælles kampagne for at sætte fokus på området. 

 

"I en brugerundersøgelse i 2018, altså før kampagnen, spurgte vi Medicin.dks brugere om de kendte til, at nogle typer lægemidler ofte var involveret i alvorlige fejl.  

61% svarede, at ja de kendte godt til risikosituationslægemidler, 39% havde aldrig hørt om risikosituationslægemidler", forklarer projektleder på STOP TÆNK TJEK for medicin.dk Tone Marstrand, og hun fortsætter:  

 

"Da vi spurgte igen her i foråret 2021, kendte hele 92% til risikosituationslægemidler, og kun 8% havde aldrig hørt om dem. Det er vi naturligvis meget tilfredse med". 

 

Brugerundersøgelsen fra 2021 viser også, at langt flere nu kender de syv risikosituationslægemiddelgrupper end i 2018, "men der ses stadig en vis usikkerhed, og derfor vælger vi nu at gøre opmærksom på kampagnen igen", slutter Tone Marstrand.  

 

Se hele STOP TÆNK TJEK kampagnen og hent materiale her

 

Om STOP TÆNK TJEK 

Kampagnen består af syv læringsfilm og en række posters, flyers og andet materiale til download. Kampagnen blev udviklet i 2019 og er et samarbejde mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og Medicin.dk.