Champix® i restordre

Publiceret: 08.10.2021

I nogle partier af Champix® er fundet for højt indhold af det muligvis kræftfremkaldende stof N-nitroso-vareniclin. Så vidt vides drejer det sig ikke om partier, der har været på markedet i Danmark. Af sikkerhedsmæssige årsager er distributionen af Champix® i Danmark alligevel sat i bero.  

 

Det anbefales, at man ikke stopper en evt. behandling med Champix®, uden først at have rådført sig med lægen. En brat afbrydelse af behandlingen kan medføre risiko for seponerings-symptomer (bl.a. øget rygetrang, irritabilitet, depression). 

 

De informationer vi har, angiver, at det er ukendt hvornår midlet kan leveres igen. Du kan læse mere om sagen på Lægemiddelstyrelsens website. 

Se: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/bivirkninger/direkte-sikkerhedsinformation/udsendte-meddelelser/~/media/C1578F7AA0924838AEBEA15A7FE91081.ashx