Nyt fra Sundhedsstyrelsen vedr. jod

Publiceret: 04.03.2022

 

Sundhedsstyrelsen skriver: 

"Ingen anbefaling om brug af jod i Danmark. Ved uheld eller hændelser på et kernekraftværk, hvor den beskyttende kappe omkring selve atomreaktoren (reaktorindeslutningen) tager skade, kan der være risiko for udslip af en række forskellige radioaktive stoffer, herunder også radioaktivt jod.  

 

Brug af jodtabletter, der kan imødegå radioaktivt jod, vil kun være relevant, hvis den situation skulle opstå, hvor personer fra Danmark skal udsendes til indsatser i dele af Ukraine eller tilgrænsende områder, under et pågående eller truende udslip fra et af de nukleare anlæg i Ukraine. 

 

... 

 

Når Sundhedsstyrelsen ikke finder, at der er sundhedsmæssige grunde til at anbefale eller tilbyde jodtabletter til den danske befolkning, skyldes det, at der er stor afstand til de nærmeste kernekraftværker i Ukraine (mere end 900 km fra dansk område). Skulle der ske et udslip, er fortyndingseffekten i atmosfæren så stor, at der ikke vil være en forebyggelsesgevinst ved anvendelse af jodtabletter i Danmark. Internationalt anbefales uddeling af jod kun inden for en afstand af 100-200 km fra et ulykkesramt kernekraftværk". 

 

Læs nyheden i sin helhed på Sundhedsstyrelsens hjemmeside