Ny kampagne: fokus på insulin

Publiceret: 19.04.2022

 

Insulin er et af de lægemidler, der ofte er involveret i alvorlige utilsigtede hændelser. Derfor sætter Medicin.dk - i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed og Danmarks Apotekerforening - nu fokus på korrekt brug af insulin. 

 

Insulin banner STOP TÆNK TJEK 

 

I perioden 2020-2021 blev der rapporteret mere end 3.000 utilsigtede hændelser med insulin. Forkert brug af insulin kan have alvorlige konsekvenser for patienter, og i værste fald kan fejl med insulin være dødelige. 

 

Igennem de sidste mange år har man set et tydeligt mønster, forklarer informationsfarmaceut, Christianna Marinakis hos Medicin.dk. Hun siger:

 

”Vi ser tre typiske fejl i håndteringen af insulin: 

  • Der sker en forveksling af den korttidsvirkende insulin og den langtidsvirkende
  • Der gives forkert dosis insulin
  • Blodsukkeret bliver ikke målt før insulinen gives, eller der bliver ikke reageret hensigtsmæssigt på målingen.

Ofte er der godt styr på insulinen, når borgeren selv eller en pårørende står for behandlingen. Men når behandlingen varetages af mange forskellige personer, der ofte samtidig er ansvarlige for forskellige borgeres insulinbehandling, som fx på plejehjem eller i hjemmeplejen, så er der større risiko for, at der sker fejl”. 

 

Quiz, postkort og film
Den aktuelle kampagne består af en kort quiz om insulin, en film fra kampagnen STOP TÆNK TJEK og så et postkort med huskeregler om korrekt håndtering af insulin udviklet i samarbejde mellem Danmarks Apotekerforening, Medicin.dk og Styrelsen for Patientsikkerhed. Postkortet vil i kampagneperioden blive lagt sammen med borgerens medicin, når det pakkes på apoteket, og vil på den måde lande hos det personale, der modtager medicinen.  

 

Se kampagnen og hent materiale her

 

Spørgsmål og kommentarer er velkomne. Kontakt projektleder Tone Marstrand på tmr@medicin.dk.