UTH: fejldosering med morfin

Publiceret: 14.12.2022

 

Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) har den seneste tid set flere utilsigtede hændelser med overdosering med morfin injektionsvæske 20 mg/ml, som gives subkutant, intramuskulært eller intravenøst.  

 

STPS skriver "Flere af hændelserne skyldes regnefejl og forveksling af mg og ml eller manglende dosisreduktion til ældre patienter, som ikke tidligere er behandlet med opioider. Overdosering med morfin injektionsvæske kan have alvorlige, til tider fatale, konsekvenser". 

 

Forebyggelse af fejldosering af morfin 

Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler at: 

  • Udskifte morfin injektionsvæske 20 mg/ml i lægetasken og/eller medicinrummet med den lavere styrke morfin injektionsvæske 10 mg/ml
  • Oprette en udførlig ordination med tydelig beskrivelse af, hvilken styrke injektionsvæske der skal gives, og hvor mange ml der skal optrækkes
  • Reducere dosis til ældre patienter, der har påvirket nyrefunktion eller ikke tidligere er behandlet med opioider.

 

Læs nyheden i sin helhed på Styrelsen for Patienstikkerheds hjemmeside